تلفن تماس: 021-45863

مشروح طرح درآمدی بادران

عنوان طرح پرداخت میزان پرداختی
1 سود خرده فروشی %5
2 پاداش چند سطحی %9
3 پاداش گروهی %25
4 پاداش استارت آپ %5
5 پاداش تیم سازی %10
6 پاداش گسترش %14
7 پاداش بادران %10
8 پاداش مدیران %10
9 پاداش توسعه عرضی %10
10 پاداش راهبران %5
11 پاداش یکبار پرداخت %2
نکته

سود خرده فروشی 5 درصد (این درصد پیش از محاسبه حجم تجاری از 40 درصد کسر شده است)

تعاریف

 • ارزش تجاری (BV) : bv یا business volume در حقیقت مبلغی است که کلیه پورسانت ها بر پایه آن پرداخت می شود. این مبلغ بعد از کسر هزینه های سربار از سود حاصله هر کالا به دست می آید.

 • امتیاز تجاری (BP) : Bp امتیاز تجاری برای هر کالا است که مبنای ارتقاء رشد در پلکان موفقیت بادران می باشد.

 • پلکان موفقیت بادران : این پلکان شامل 23 رده می باشد که شرایط دریافت هر سمت و رده در آن توضیح داده شده است و مبنای پرداخت پاداش و پورسانت میباشد جهت مشاهده این پلکان اینجا کلیک کنید

نکات مهم در پلن درآمدی بادران

 • - پاداش خرده فروشی بصورت آنلاین در هنگام خرید محاسبه شده و از مبلغ فاکتور کسر می گردد لذا در پایان ماه مبلغ مجزایی به عنوان پاداش خرده فروشی پرداخت نمیگردد.

 • - جهت دریافت سایر پاداش ها انجام حداقل فروش ماهانه بالای یکصد هزار تومان ضروری است.

 • - گروه شخصی شما شامل خرید شخصی شما نیز میشود. مبالغ دیده شده در میز کار پس از جمع فروش شخصی است.

 • - با توجه به اینکه ساختار شرکت در طول 6 سال فعالیت تا این تاریخ شکل گرفته است، برای پرداخت CASHAWARD ها تنها در تاریخ 6 شهریور 2 استثناء خواهیم داشت :
  1. در تاریخ 6 شهریور که اولین گروه 20 شرکت تشکیل خواهد شد و اولین بج ها اعطا خواهند گردید، برای توزیع کنندگانی که به عنوان مشخصی دست پیدا کرده اند تنها پاداش همان رده اعطا می شود ولی بج های کلیه رده های قبل را دریافت خواهند کرد.
  2. برای پاداش راهنما در تاریخ 6 شهریور تنها توزیع کنندگانی که تاریخ ثبت نام آنها 1 خرداد 96 به بعد می باشد می توانند پاداش گروه راهنما و بج را دریافت کنند. بعد از این تاریخ یعنی 6 شهریور همه پاداش ها به رویه تعریف شده پرداخت خواهد شد. بدین صورت که اگر شخصی در یک بازه مشخص حائز شرایط چندین رده شود در مراسم اعطای پاداش کلیه پاداش ها را دریافت خواهد کرد

 • - کلیه پاداش های نقدی و بج های هر سمت تنها یک بار قابلیت پرداخت خواهند داشت.

 • - برای دریافت پاداش های مدیران و راهبران گذراندن شرط زمانی سمت ها ضروری است. (2 ماه از 4 ماه برای مدیران و 6 ماه از 12 ماه برای راهبران)

 • - از رده راهبران به بعد شرط گروه شخصی حذف میگردد و تنها در صورت عدم برخورداری از گروه شخصی لازم در پاداش گسترش ، مبلغ دریافتی از این پاداش به میزان حداقل ممکن (50 درصد) خواهد رسید

 • نکات کلیدی دریافت پاداش از طرح درآمدی:
  1- شرط دریافت پاداش بصورت خلاصه : در کلیه پلن ها فروش شخصی 100 هزار تومان شرط اصلی دریافت پاداش می باشد برای پلن های گسترش ، بادران ، مدیران و توسعه عرضی داشتن گروه شخصی 2500 امتیازی الزامی میباشد. لازم بذکر است در پلن گسترش با 2500 امتیاز 50 درصد و با 5000 امتیاز گروه شخصی 100 درصد پلن را دریافت خواهید کرد.
  2- شرط کمپرس شدن در پلن های چند سطحی ، گروهی و تیم سازی برای هر سطح تکمیل نشدن فروش شخصی 100 هزار تومان میباشد. در سایر پلن ها این شرط علاوه بر نداشتن فروش شخصی 100 هزار تومان ، تکمیل نشدن 2500 امتیاز در گروه شخصی از شروط کمپرس شدن میباشد.
  3- در طول 6 ماه آینده سرریز پاداش ها به دو بخش مساوی تقسیم و طی دو پاداش حمایت و مشارکت طبق پلن قدیم بادران پرداخت خواهد شد.

 • نکات مهم در خصوص مشتریان ترجیحی:
  1- در هیچ کدام از پاداش های پلن در آمدی ، مشتری ترجیحی بعنوان یک دست محسوب نمیگردد.
  2- فروش مشتریان ترجیحی در فروش گروه شخصی توزیع کننده معرف جمع زده خواهد شد و در جمع فروش سازمانی تمامی سرگروه های وی دیده خواهد شد.
  3- مشتریان ترجیحی به هیچکدام از رده های مدیریتی و سمت های تعریف شده در پلن درآمدی دست نخواهند یافت.
  4- هیچ کدام از پاداش های تعریف شده در پلن درآمدی برای مشتریان ترجیحی قابل محاسبه نمیباشد.
  5- به دلیل برنامه های تشویقی و تخفیفات ارائه شده برای مشتریان ترجیحی ارزش تجاری (BV) کالاهای ارائه شده در فروشگاه مشتریان ترجیحی با کالاهای وب سایت توزیع کنندگان (سایت اصلی) متفاوت است.
  6- امتیاز تجاری (BP) کالاهای ارائه شده در فروشگاه مشتریان ترجیحی با کالاهای وب سایت توزیع کنندگان (سایت اصلی) برابر است.
  7- پنج درصد به عنوان پورسانت خرده فروشی از خریدهای مشتریان ترجیحی به توزیع کننده معرف تعلق خواهد گرفت.
  8- برای مشتریان ترجیحی کد واحد بازاریابابی صادر نخواهد شد.
  9- هر مشتری ترجیحی پس از لغو جایگاهش تا 60 روز نمیتواند مجددا بعنوان مشتری ترجیحی ثبت نام نماید ولی امکان ثبت نام آنی بعنوان بازاریاب را بلافاصله در شرکت بادران خواهد داشت.
  10- مشتری ترجیحی در ماه اول ثبت نام بدون خرید فعال محسوب می شود و در ماههای بعد با خرید یک فاکتور به هر مبلغی به عنوان فعال محسوب خواهد شد .

1. سود خرده فروشی

5 درصد به عنوان سود خرده فروشی در نظر گرفته شده است که مستقیما از روی قیمت نهایی کالا کسر خواهد شد و مابقی مبلغ پرداختی همانند توضیحات اشاره شده در بالا به عنوان پورسانت پرداخت می شود

2. پاداش چند سطحی

شرط دریافت و سطح در این پاداش فقط انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزار تومان) میباشد.

سطح پاداش
1 4 %
2 3 %
3 2 %

3. پاداش گروهی

پاداش گروهی همان پاداش جدا شونده است که به صورت افتراق رده قبل از رده فرد مستقیم محاسبه می شود و طبق جدول زیر پرداخت می شود

شرط دریافت در این پاداش انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزار تومان) و همچنین دارا بودن شرایط طبق جدول زیر میباشد.

عنوان امتیاز سازمان (BP) درصد پاداش شرایط افزایش ضریب
تعداد مشتری ترجیحی فعال افزایش درصد پاداش بر پایه تعداد مشتری
تازه واردان 0 – 1499 %3 2 %6
نوآموزان 1500 – 2999 %6 3 %10
جویندگان 3000 – 3999 %10 4 %14
سخنوران 4000 – 4999 %14 ** **
سازماندهندگان 5000 – 6499 %18 7 %22
تیم سازان 6500 – 7999 %22 8 %25
راهنما 8000 به بالا %25 ** **

4. پاداش استارت آپ

این پاداش به عنوان مشوقی در نیمه راه مرحله نوآموزان یعنی به سطح سخنوران پرداخت می شود.

پاداش توزیع کننده سطح سخنوران = ( مجموع ارزش تجاری کل شرکت × 5%) × (امتیاز تجاری توزیع کننده / مجموع امتیاز تجاری توزیع کنندگان واجد صلاحیت سطح سخنوران)

محاسبه این پاداش از طریق روش فوق صورت می گیرد. شرط لازم برای دریافت این پاداش فعال بودن یعنی داشتن حداقل 100 هزار تومان فروش کالا و رسیدن به رده سخنوران است .

در صورتی که امتیاز گروهی کسب شده در مرحله سخنوران به صورت جدول زیر باشد نحوه دریافت پاداش استارت آپ نیز متفاوت خواهد بود.

تعداد گروه فروش در عرض حداقل امتیاز در هر گروه ضریب امتیاز تعداد مشتری ترجیحی فعال افزایش ضریب بر پایه تعداد مشتری
4 500 4 6 8
3 1000 3 5 6
2 1500 2 4 4

. به عنوان مثال در حالت اول در صورتی که دستیابی به رده سخنوران یعنی کسب امتیاز بین 4000 تا 4999 در گروه فروش به صورت حداقل 4 گروه بالای 500 امتیاز باشد، امتیاز جهت محاسبه در این پاداش در عدد 4 ضرب می شود.

نکته: این پاداش برای هر توزیع کننده فقط سه بار قابل پرداخت میباشد.

5. پاداش تیم سازی

این پاداش مکمل پاداش گروهی است و در حقیقت ادامه آن پاداش میباشد.

شرط دریافت در این پاداش انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزار تومان) و همچنین دارا بودن شرایط طبق جدول زیر میباشد.

تعداد راهنما در لایه اول امتیاز گروه شخصی درصد پاداش
1 3500 %28
2 - %28
2 4000 %31
3 - %31
3 4500 %35
4 به بالا - %35

چنانچه هر توزیع کننده ای 8 مشتری ترجیحی فعال بصورت مستقیم داشته باشد 2000 امتیاز از گروه شخصی برای واجد شرایط شدن در تیم سازی کاهش می یابد.

6. پاداش گسترش

پاداش گسترش بر روی راهنماهای گروه فروش از لایه اول تا لایه چهارم پرداخت می گردد. بازاریاب جهت دریافت این پاداش می بایست حداقل یک راهنمای فعال داشته باشد ، حداقل 100 هزار تومان در آن ماه فروش شخصی و 2500 امتیاز در گروه فروش شخصی خود ایجاد کند. توزیع درصدهای پاداش در گروه فروش در جدول زیر اشاره شده است

سطح درصد پاداش
لایه اول %5
لایه دوم %4
لایه سوم %3
لایه چهارم %2

جهت دریافت کامل این پاداش در لایه اول شما باید 5000 امتیاز در گروه شخصی خود داشته باشید. به هر اندازه که شما نسبت به 5000 امتیاز کمتر داشته باشید به همان نسبت از سهم پاداش شما از لایه اول کسر و به فرد بالاتر تعلق می گیرد. دریافت کامل پاداش لایه دوم به گروه شخصی لایه اول شما بستگی دارد یعنی در صورتی که امتیاز گروه شحصی لایه اول شما کمتر از 5000 باشد به همان نسبت از این پاداش کسر میشود و به همین ترتیب این روند ادامه خواهد یافت.

7. پاداش بادران

دریافتی توزیع کننده = (ارزش تجاری کل شرکت در ماه × 10%)× (امتیاز تجاری پاداش بادران توزیع کننده / مجموع امتیاز تجاری پاداش بادرانِ کل توزیع کنندگان واجد صلاحیت )

جهت دریافت این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان و دارا بودن گروه شخصی به میزان 2500 امتیاز ضروری است.

این پاداش بین افراد دارای رده راهنمای بادران به بالاتر توزیع می شود. 10 درصد از کل ارزش تجاری شرکت بین واجدین شرایط توزیع می گردد. سهم بازاریاب از طریق تقسیم امتیازهایش بر کل امتیاز واجدین شرایط است
محاسبه این پاداش از روش فوق صورت میگیرد. نکته ای که در این پاداش وجود دارد نحوه تجمیع امتیاز بازاریاب است.

در صورت تکرار راهنما ها زیر یکدیگر درصد های لحاظ شده از گروه شخصی افراد راهنما محاسبه میگردد.

امتیازات در این پاداش بر پایه جدول زیر محاسبه خواهد شد

سطح گروه راهنما امتیاز تجاری پاداش بادران
شخصی %100 از امتیاز
گروه شخصی %100 از امتیاز
راهنمای سطح 1 %100 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 2 %50 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 3 %40 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 4 %30 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 5 %20 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 6 %10 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 7 %5 از امتیاز تجاری

8. پاداش مدیران

دریافتی مدیر = (ارزش تجاری کل شرکت در ماه × 10%) × امتیاز تجاری مدیر / مجموع امتیاز تجاری پاداش کل مدیران واجد صلاحیت

جهت دریافت این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان و دارا بودن گروه شخصی به میزان 2500 امتیاز و همچنین داشتن حداقل سه گروه راهنما ضروری است

در صورت تکرار راهنما ها زیر یکدیگر درصد های لحاظ شده از گروه شخصی افراد راهنما محاسبه میگردد.

نحوه تجمیع امتیازات این پاداش نیز همانند پاداش بادران بر اساس جدول زیر می باشد

سطح گروه راهنما امتیاز تجاری پاداش بادران
شخصی %100 از امتیاز
گروه شخصی %100 از امتیاز
راهنمای سطح 1 %100 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 2 %50 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 3 %40 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 4 %30 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 5 %20 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 6 %10 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 7 %5 از امتیاز تجاری

9. پاداش توسعه عرضی

جهت دریافت این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان و همچنین دارا بودن گروه شخصی 2500 امتیازی ضروری است.

این پاداش همانطور که از نامش مشخص است مشوقی جهت توسعه عرضی گروه میباشد. این پاداش در حقیقت یک پاداش یونی لول است که لایه های پنج، شش، هفت گروه را برای دریافت یک پاداش چند سطحی باز می کند. این سه لایه در حقیقت با توسعه عرضی راهنماها در گروه همراه است. ترتیب افزایش گروه های راهنما و باز شدن لایه ها در جدول زیر مشخص است.

تعداد گروه های راهنما 4 5 6 7 8 9 10 +11
درصد ارزش تجاری راهنماهای لایه پنج 2 2/5 3 3/5 4 4/5 5 5/5
درصد ارزش تجاری راهنماهای لایه شش 1 1/5 1/75 2 2/5 3
درصد ارزش تجاری راهنماهای لایه هفت 0/5 0/75 1 1/5

10. پاداش راهبران

جهت دریافت این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان ضروری است

این پاداش همانند پاداش مدیران است با این تفاوت که تنها میان راهبران یعنی از رده راهبر تا فرشته باد توزیع می گردد . در این پاداش 5 درصد از ارزش تجاری کل شرکت در ماه جهت توزیع میان راهبران واجد شرایط استفاده میشود

در صورت تکرار راهنما ها زیر یکدیگر درصد های لحاظ شده از گروه شخصی افراد راهنما محاسبه میگردد.

نحوه تجمیع امتیازات این پاداش نیز همانند پاداش بادران و مدیران بر اساس جدول زیر می باشد

سطح گروه راهنما امتیاز تجاری پاداش بادران
شخصی %100 از امتیاز
گروه شخصی %100 از امتیاز
راهنمای سطح 1 %100 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 2 %50 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 3 %40 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 4 %30 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 5 %20 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 6 %10 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 7 %5 از امتیاز تجاری

11. پاداش های یکبار پرداخت

پاداش های یکبار پرداخت در ازای رده های مدیریتی راهنما تا فرشته باد پرداخت می شود

رده مدیریتی پاداش یکبار پرداخت (میلیون تومان)
راهنما 0/5
مولد 3
چابک 4
راوی 5
گردباد 6
رعد 8
جهش 9
ثبات 12
کوشا 16
شوالیه 20
راهبر 25
راهبر ارشد 30
راهبر اجرایی 35
راهبر بنیان گذار 40
راهبر جهانی 50
راهبر کهکشانی 70
فرشته باد 100

رده های مدیریتی در بادران

این رده ها در شرکت بادران مشتمل بر 23 رده می باشد بدین صورت که 13 رده نیز بیش از رده های مشخص شده در 9 معیار طرح سود دهی کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای (دارا بودن حداقل 10 رده مدیریتی) می باشد

در پایان به این نکته اشاره می شود که با دقت تمام کلیه 9 معیار طرح سود دهی در طرح بازپرداخت شرکت بادران رعایت شده است