تلفن تماس: 021-45863

مشروح طرح درآمدی بادران

عنوان درصد BV پرداختی
1 سود خرده فروشی %25
2 پاداش گروهی %18
3 پاداش تیم سازی %18
4 پاداش مدیران %20
5 پاداش بادران %30
6 پاداش مشارکت %4
7 پاداش حمایت %4.5 + سرریز
8 پاداش یکبار پرداخت %5

نکته : طبق قوانین درصد پرداخت 40 درصد و سطوح پرداخت 7 سطح مدیریتی میباشد.

تعاریف

 • قیمت مصرف کننده : قیمت درج شده بر روی کالا

 • ارزش تجاری (BV) : bv یا business volume در حقیقت مبلغی است که کلیه پورسانت ها بر پایه آن پرداخت می شود.

 • امتیاز تجاری (BP) : Bp امتیاز تجاری برای هر کالا است که مبنای ارتقاء رشد در پلکان موفقیت بادران می باشد.

 • پلکان موفقیت بادران : این پلکان شامل 24 رده می باشد که شرایط دریافت هر سمت و رده در آن توضیح داده شده است و مبنای پرداخت پاداش و پورسانت میباشد (نمایش پلکان موفقیت)

 • راهنما: : افرادی به سمت راهنما دست می یابند که امتیاز کل سازمان آنها معادل 8000 یا بیشتر گردد.

نکات مهم در پلن درآمدی بادران

 • - پاداش خرده فروشی بصورت آنلاین در هنگام خرید محاسبه شده و از مبلغ فاکتور کسر می گردد لذا در این صورت پایان ماه مبلغ مجزایی به عنوان پاداش خرده فروشی پرداخت نمیگردد. همچنین میتوانید با تنظیم گزینه دریافت خرده فروشی در پایان ماه از درصد تجمیعی بر روی فروش خود برخوردار شوید. این گزینه در میز کار > پروفایل > مشخصات قابل تنظیم میباشد.

 • - جهت دریافت سایر پاداش ها انجام حداقل فروش ماهانه بالای یکصد هزار تومان ضروری است.

 • - گروه شخصی شما شامل خرید شخصی شما نیز میشود. مبالغ دیده شده در میز کار پس از جمع فروش شخصی است.

 • - کلیه پاداش های نقدی و بج های هر سمت تنها یک بار قابلیت پرداخت خواهند داشت.

 • - برای دریافت پاداش های نقدی و بج ها، گذراندن شرط زمانی سمت ها ضروری است.

تخفیفات و برنامه های تشویقی خریداران

تخفیفات به صورت زیر اعمال خواهد شد:

 • برنامه های تشویقی: همانند برنامه های هشت سال قبل، شرکت با توجه به مناسبتهای مختلف تخفیف و یا جوایزی را برای خریداران در نظر خواهد گرفت.

 • تخفیف دائمی کالاها : معادل 5 الی 25% قیمت مصرف کننده کالا برای توزیع کنندگان می باشد که جایگزین n+1 وn-n و 5 درصد تخفیفی است که تاکنون اعمال می شده. این تخفیف در پایان ماه محاسبه و پرداخت میگردد.

 • تخفیف کلی فروشی: توزیع کنندگانی که در یک فاکتور بیش از 5 میلیون تومان خرید نمایند. علاوه بر سایر تخفیفات تا 55% کالای اضافه را بعنوان تخفیف کلی فروشی دریافت می نمایند و BV , BP بر اساس طرح انتخابی کاهش پیدا خواهد کرد.

میزان کاهش VB, BP قابل محاسبه آن فاکتور دضریب کالا کالای مازاد تحویلی نسبت به مبلغ خرید مبلغ فاکتور به میلیون تومان
%30 1 %20 بین 5 الی 10
%37.5 1 %25 بین 10 الی 20
%45 1 %30 بین 20 الی 35
%52.5 1 %35 بین 35 الی 50
%60 1 %40 بین 50 الی 100
%67.5 1 %45 بین 100 الی 200
%75 1 %50 بین 200 الی 500
%82.5 1 %55 500 به بالا

طرح درآمدزایی

نکته: طرح درآمدزایی از ارزش تجاری (BV) محاسبه می شود.

1. سود خرده فروشی

هر توزیع کننده با توجه به حجم خرید از 0.01% تا 25% از حجم BV را بصورت پلکانی تا سقف فروش 2.5 میلیون تومان دریافت می نماید. مازاد بر 2.5 میلیون تومان خرده فروشی تا هر مبلغی همان 25% از BV را دریافت می نماید.
بعنوان مثال شخصی که 18,000,000 ریال خرید شخصی داشته است معادل 18 درصد از ارزش تجاری (BV) خرید خود را بعنوان پاداش خرده فروشی دریافت خواهد کرد.

2. پاداش گروهی

این پاداش مخصوص توزیع کنندگان قبل از رده راهنما می باشد. هر توزیع کننده از دستی که بیشترین فروش را دارد 8% از BV ، دست بعدی 13% از BV و دست بعدی 18% از BV را دریافت می کند.

دست اول دست دوم دست سوم به بعد
%8 (BV) %13 (BV) %18 (BV)

شرایط دریافت

1- داشتن حداقل 1400 امتیاز (BP)
2- داشتن حداقل یک دست 700 امتیازی (BP)
3- جمع امتیاز دست های کوچک و امتیاز شخصی جمعا بالاتر از 700 امتیاز(BP)

میزان دریافت از BV

1- حداکثر BV قابل محاسبه در هر دست 4 برابر BV دست کوچک قبل می باشد.

نکته: توزیع کننده ای که به سمت راهنما دست یابد از این پلن هیچ مبلغی را دریافت نمی کند.

3. پاداش تیم سازی

این پاداش مخصوص توزیع کنندگان رده راهنما می باشد. این توزیع کنندگان از بزرگترین دستش 8% از BV، از دست بعدی 13% از BV و سایر دست ها 18% از BV را دریافت می کنند.

دست اول دست دوم دست سوم به بعد
%8 (BV) %13 (BV) %18 (BV)

شرط دریافت

1- رسیدن به رده راهنما

میزان دریافت از BV

هر توزیع کننده از دست بزرگترش تا 4 برابر جمع سایر دست هایش (تا معادل 25 میلیون BV آن دست) برایش محاسبه میشود.

نکته : توزیع کننده ای که به سمت سرپرست (دو دست 9 هزار BP) دست یابد از این پلن هیچ مبلغی دریافت نمیکند.

4. پاداش مدیران

این پاداش مخصوص توزیع کنندگان سرپرست می باشد.این توزیع کننده از دست بزرگترین راهنمایش %10از BV ، از دست راهنمای بعدی 15% از BV و از سایر دستهای غیر راهنما 20% از BV را دریافت می کند.

دست اول دست دوم دست سوم به بعد
%10 (BV) %15 (BV) %20 (BV)

شرط دریافت

1- رسیدن به رده سرپرست (داشتن 2 دست 9 هزار BP و 300 BP در گروه شخصی)

نکته: توزیع کننده ای که به سمت مولد دست یابد از این پلن هیچ مبلغی را دریافت نمی کند.

میزان دریافت از BV

حداکثر دریافت از دست بزرگ معادل 3 برابر مجموع سایر دست ها تا سقف مشخص شده در جدول زیر :

امتیاز گروه شخصی (BP) حداکثر BV قابل محاسبه از هر دست
300 15 میلیون
750 25 میلیون
1250 35 میلیون
2500 50 میلیون

5. پاداش بادران

این پاداش مخصوص توزیع کنندگان رده مولد به بالا می باشد.

رده مدیریتی شرط دریافت (BP) دست اول دست دوم دست سوم دست چهارم دست پنجم دست ششم شرط گروهی شخصی سقف محاسبه برای هر دست به میلیون BV
مولد 3 x 10000 10 15 20 21 21 21 750 25 برابر BV دست سوم تا سقف 55 میلیون
مولد 3 x 10000 10 15 20 21 21 21 1250 25 برابر BV دست سوم تا سقف 75 میلیون
مولد 3 x 10000 10 15 20 21 21 21 2500 30 برابر BV دست سوم تا سقف 90 میلیون
چابک 4 x 12000 10 15 20 22 24 24 1250 35 برابر BV دست چهارم تا سقف 95 میلیون
چابک 4 x 12000 10 15 20 22 24 24 2500 40 برابر BV دست چهارم تا سقف 120 میلیون
راوی 5 x 20000 10 15 20 23 25 30 2500 150
گردباد 6 x 28000 10 15 20 23 25 30 0 180
رعد 7 x 36000 10 15 20 23 25 30 0 210
جهش 8 x 44000 10 15 20 23 25 30 0 240
ثبات 9 x 52000 10 15 20 23 25 30 0 270
کوشا 10 x 60000 10 15 20 23 25 30 0 300
شوالیه 11 x 68000 10 15 20 23 25 30 0 330

شرایط دریافت

1- رسیدن به رده مولد به بالا
2- داشتن گروه شخصی بر اساس جدول فوق

نکات مهم

 • 1- در پاداش بادران در مولد 3 دست 10.000 امتیازی ، داشتن گروه شخصی مطابق جدول ارائه شده ضروری است. با این وجود چنانچه دست چهارم شما بین 2500 تا 11999 امتیاز باشد نیازی به گروه شخصی نمیباشد.

 • 2- در پاداش بادران در چابک 4 دست 12000 امتیازی، داشتن گروه شخصی مطابق جدول ارائه شده ضروری است. با این وجود چنانچه دست پنجم شما بین 2500 تا 19999 امتیاز باشد نیازی به گروه شخصی نمیباشد.

 • 3- در پاداش بادران در رده راوی 5 دست 20000 امتیازی ، داشتن گروه شخصی مطابق جدول ارائه شده ضروری است. با این وجود چنانچه دست ششم شما بالای 2500 امتیاز باشد نیازی به گروه شخصی نمیباشد.

 • 4- در رده چابک 4 دست 12000 امتیازی و راوی 5 دست 20000 امتیازی در صورت عدم وجود گروه شخصی مطابق موارد اعلام شده، شخص واجد شرایط یک رده پایین تر از رده خود خواهد بود. بعنوان مثال شخصی که دارای 4 دست 12000 امتیازی است و دست دیگری ندارد و گروه شخصی وی نیز کمتر از 1250 BP میباشد، از رده خود پاداشی دریافت نخواهد کرد و تنها واجد شرایط دریافت پاداش از رده مولد 3 دست 10.000 امتیازی با گروه شخصی 2500 امتیازی خواهد بود.

نکته: در پاداش های گروهی، تیم سازی، مدیران ، بادران فروش شخصی می تواند شرط پلن را باز کند اما وجهی از فروش شخصی در این پلن ها پرداخت نمی شود.

در پاداش های گروهی، تیم سازی، مدیران، بادران BP فروش شخصی هر توزیع کننده به جمع BP وی اضافه میشود (یعنی به جمع امتیازاتش جهت باز شدن دریافت وجه از پلن ها اضافه می شود) ولی BV فروش شخصی بازاریاب به جمع BV وی اضافه نمی شود یعنی بجز خرده فروشی، دریافتی دیگری از فروش شخصی خود ندارد.

6 - پاداش حمایت

معادل 4/5 درصد از ارزش تجاری بهمراه مبلغ باقیمانده و پخش نشده پاداش ها به این پلن و با شرایط زیر تعلق میگیرد

مشروح پاداش :

مبلغ قابل پرداخت در این پاداش بین توزیع کنندگان دارای امتیاز پاداش حمایت تقسیم میگردد. این پاداش بر اساس توضیحاتی که در ادامه آمده به استخر های امتیازی مختلف تقسیم شده و افراد بر مبنای میزان امتیاز کسب کرده از استخر واجد شرایط سهم می برند .

شرایط دریافت :

برای دریافت این پاداش داشتن حداقل سه دست 10 میلیون تومانی و داشتن امتیاز از این پاداش ضروری است

روش دریافت امتیاز از پاداش حمایت :

هر بازاریاب در صورتی که بتواند برای خود بیش از یک دست راه اندازی نماید و نیز به افراد زیرمجموعه خود کمک کند تا بیش از یک دست راه اندازی نمایند ( دستی که در آن حداقل 1,000,000 تومان فروش خورده باشد ) کسب امتیاز می نماید ، یعنی اگر مثلآ شما چهار دست داشته باشید سه امتیاز دریافت می کنید و نیز زیرمجموعه ای که دو دست داشته باشد برای شما یک امتیاز دارد ، زیرمجموعه ای که سه دست داشته باشد برای شما دو امتیاز دارد ( N = تعداد دستها ، امتیاز از هر فرد = N-1 ) و به همین ترتیب ...

نکته 1 : امتیاز های کسب شده بر مبنای اینکه در دست چندم شما باشد به صورت زیر ضریب می خورند :
دست یک : ضربدر 1 ، دست دو : ضربدر 3 ، دست سه : ضربدر 5 ، دست چهار : ضربدر 7 دست پنج : ضربدر 9 ، دست شش : ضربدر 11 ، دست هفت : ضربدر 13 ، دست هشت : ضربدر 18 دست نه : ضربدر 23 ، دست ده : ضربدر 28 ، دست یازده : ضربدر 33
نکته 2 : محاسبات امتیاز برای افراد تا نهایتآ هفت لول می باشد :
 • بازاریاب دارای سه دست ، تا سه سطح محاسبه می گردد .
 • بازاریاب دارای چهار دست ، تا سطح چهار محاسبه می گردد .
 • بازاریاب دارای پنج دست تا سطح پنج محاسبه می گردد .
 • بازاریاب دارای شش دست تا سطح شش محاسبه می گردد .
 • و بازاریاب دارای هفت دست به بالا تا سطح هفت محاسبه می گردد .
نکته 3: معیار باز شدن هر دست در این طرح :
 • دست سوم : ساختن سه دست که هر دست ( 10,000,000 ) تومان باشد .
 • دست چهارم : ساختن چهار دست که هر دست ( 15,000,000 ) تومان باشد .
 • دست پنجم : ساختن پنج دست که هر دست ( 20,000,000 ) تومان باشد .
 • دست ششم : ساختن شش دست که هر دست ( 25,000,000 ) تومان باشد .
 • دست هفتم به بعد : ساختن هفت دست به بالا که هر دست( 30,000,000 ) تومان باشد .
مثال

در مثال فوق فرض بر این است که شخص A واجد شرایط دریافت پاداش حمایت میباشد.

دست بزرگ و در واقع دست اول فرد A ، فرد B می باشد ، و ایشان دارای سه دست می باشد ، پس برای فرد A ، 2 امتیاز در بر خواهد داشت .

دست بزرگ و در واقع دست اول فرد A ، فرد B می باشد ، و ایشان دارای سه دست می باشد ، پس برای فرد A ، 2 امتیاز در بر خواهد داشت .

دست دوم فرد A ، فرد D می باشد ، که ایشان نیز دارای دو دست می باشد ، پس برای فرد A ، یک امتیاز دارد ، همچنین در همین تیم ، فرد E هم دارای دو دست می باشد ، که برای فرد A یک امتیاز دیگر خواهد داشت ، که در مجموع می شود 2 امتیاز ، ولی چون این دو امتیاز کسب شده در دست دوم فرد A می باشد 2 امتیاز ایشان ضرب در سه شده که می شود 6 امتیاز .

دست کوچک و در واقع دست سوم فرد A ، فرد C می باشد ، که ایشان دارای دو دست می باشد ، پس برای فرد A ، 1 امتیاز در بر دارد ، ولی چون در دست سوم قرار دارد این یک امتیاز ضرب در پنج شده ، که می شود 5 امتیاز .

در مجموع امتیاز فرد A در این مثال : 15 = 5 + 6 + 2 + 2

 

شماره استخر تعداد دست ها برای ورود به استخر حداقل فروش در هر دست (تومان)
1 3 10,000,000
2 3 20,000,000
3 3 40,000,000
4 3 80,000,000
5 3 160,000,000
6 3 320,000,000
 
7 4 15,000,000
8 4 30,000,000
9 4 60,000,000
10 4 120,000,000
11 4 240,000,000
12 4 480,000,000
 
13 5 20,000,000
14 5 40,000,000
15 5 80,000,000
16 5 160,000,000
17 5 320,000,000
18 5 640,000,000
 
19 6 25,000,000
20 6 50,000,000
21 6 100,000,000
22 6 200,000,000
23 6 400,000,000
24 6 800,000,000
 
25 7 30,000,000
26 7 60,000,000
27 7 120,000,000
28 7 240,000,000
29 7 480,000,000
30 7 960,000,000
سایر نکات مهم پلن حمایت :
 • 1- دریافت هر فرد از هر استخر به 25 درصد کل ارزش آن استخر محدود میگردد. و مازاد آن بین سایر افراد و در صورتیکه در یک استخر تعداد نفرات کمتر از چهار نفر باشد بین سایر استخر ها تقسیم میگردد.
 • 2- اگر استخر ها را بر اساس تعداد دست های لازم برای واجد شرایط شدن ، یک لاین در نظر بگیریم (بعنوان مثال استخر 3 دسته ها لاین 1 و استخر 4 دسته ها لاین دو و ....) در هر لاین از استخر ها هر بازاریاب قادر خواهد بود حداکثر از M-1 استخر پاداش دریافت نماید که M تعداد دست های لازم برای واجد شرایط شدن در آن لاین میباشد.
 • بعنوان مثال اگر شخصی دارای 3 دست 40 میلیون تومانی است و واجد شرایط دریافت پاداش از لاین اول باشد ، تنها از 2 استخر (1-3) این لاین بهره مند خواهند شد. استخر هایی که این شخص دریافت میکند استخر های شماره 3 (3 دست 40 میلیونی) و استخر شماره 2 (3 دست 20 میلیونی) خواهد بود و بدین صورت این شخص از استخر شماره 2 و 1 پاداشی دریافت نخواهد کرد. ( ازلاین سه دست ها دو استخر،لاین چهار دسته ها سه استخر و ...)

7 - پاداش مشارکت

معادل 4 درصد از ارزش تجاری به این پلن و با شرایط زیر تعلق میگیرد.

حجم کل فروش از ابتدا حداقل تعداد دست و حداقل حجم فروش هر دست از ابتدا درصد از کل مبلغ قابل پرداخت
50,000,000 10,000,000 سه دست 1%
200,000,000 50,000,000 سه دست 1%
500,000,000 80,000,000 چهار دست 1%
2,000,000,000 300,000,000 چهار دست 1%

شرط دریافت

 • 1- استپ یک : فروش کل شاخه ها در یک ماه 2,000,000 تومان ، در قالب حداقل سه دست 500,000 تومانی.

 • 2-ا ستپ دو : فروش کل شاخه ها در یک ماه 5,000,000 تومان ، در قالب حداقل سه دست 1,500,000 تومانی.

 • 3- استپ دو : فروش کل شاخه ها در یک ماه 20,000,000 تومان ، در قالب حداقل چهار دست 4,000,000 تومانی.

 • 4- استپ دو : فروش کل شاخه ها در یک ماه 50,000,000 تومان ، در قالب حداقل چهار دست 10,000,000 تومانی.

نکته :در راستای تشویق فروش شخصی ، در این طرح فروش شخصی افراد نیز معادل یک دست در نظر گرفته می شود و نیز می توانند حجم فروش آنرا بر روی حجم فروش یکی از دست های خود اضافه نمایند . همچنین اگر فردی دارای دستی باشد که مدتی فعالیت و فروش داشته و بعد از آن به طور کامل اعضای آن دست لغو جایگاه نمایند ، حجم فروش آن دست از بین نمیرود و بر روی حجم فروش شخصی فرد اضافه می گردد .

نکته 2: هر فرد تنها از یکی از استخرها (بالاترین) پاداش دریافت خواهد نمود.

مثال

فردی از ابتدای ثبت نام خود در دست اول خود 21 میلیون تومان ، در دست دوم 18 میلیون ، دست سوم 14 میلیون فروش صورت گرفته ، این فرد در مجموع 53 میلیون فروش داشته ، که در سه دست وی نیز حداقل 10 میلیون تومان فروش داشته ، از اینرو واجد شرایط استپ اول این پلن می گردد .

8 - پاداش یکبار پرداخت

پاداش های یکبار پرداخت از رده چابک به بالا پرداخت میگردد. شروط دریافت پاداش های یکبار پرداخت را در صفحه پلکان موفقیت مشاهده نمایید.

رده مدیریتی پاداش یکبار پرداخت (میلیون تومان)
سخنوران 0
تیم سازان 0
راهنما فقط بج سینه
سرپرست فقط بج سینه
مولد فقط بج سینه
چابک 4
راوی 5
گردباد 6
رعد 8
جهش 9
ثبات 12
کوشا 16
شوالیه 20
راهبر 25
راهبر ارشد 30
راهبر اجرایی 35
راهبر بنیان گذار 40
راهبر جهانی 50
راهبر کهکشانی 70
فرشته باد 100

رده های مدیریتی در بادران

این رده ها در شرکت بادران مشتمل بر 24 رده می باشد بدین صورت که 14 رده نیز بیش از رده های مشخص شده در 9 معیار طرح سود دهی کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای (دارا بودن حداقل 10 رده مدیریتی) می باشد

نکته :در کل این طرح درآمدرایی بجز پلن خرده فروشی شرط فروش شخصی 100 هزار تومان الزامی است .