تلفن تماس: 021-45863

مشروح طرح درآمدی بادران

عنوان طرح پرداخت میزان پرداختی
1 سود خرده فروشی 1% الی %5
2 پاداش چند سطحی %4
3 پاداش گروهی %25
4 پاداش استارت آپ %5
5 پاداش تیم سازی %10
6 پاداش گسترش %14
7 پاداش بادران %10
8 پاداش مدیران %10
9 پاداش توسعه عرضی %10
10 پاداش راهبران %5
11 پاداش یکبار پرداخت %2
12 پاداش مشارکت %2 + ~
13 پاداش حمایت %2 + ~
نکته

جمع کل پورسانت پرداختی به توزیع کنندگان حداکثر 40 درصد میباشد . کلیه درصد های اعلام شده در جدول فوق بر اساس درصد پرداختی از 40 درصد میباشد.

نکته

مواردی که در پلن با علامت ~ نشان داده شده است بیانگر مبلغی است که بصورت سرریز به آن پلن تعلق میگیرد و درصدش مشخص نیست.

تعاریف

 • قیمت مصرف کننده : قیمت درج شده بر روی کالا

 • قیمت توزیع کننده : جهت حمایت از کلیه توزیع کنندگان و افزایش توان خرده فروشی ، کلیه کالا ها با قیمت توزیع کننده در اختیار توزیع کنندگان قرار میگیرد.

 • ارزش تجاری (BV) : bv یا business volume در حقیقت مبلغی است که کلیه پورسانت ها بر پایه آن پرداخت می شود. این مبلغ بعد از کسر هزینه های سربار از سود حاصله هر کالا به دست می آید.

 • امتیاز تجاری (BP) : Bp امتیاز تجاری برای هر کالا است که مبنای ارتقاء رشد در پلکان موفقیت بادران می باشد.

 • پلکان موفقیت بادران : این پلکان شامل 23 رده می باشد که شرایط دریافت هر سمت و رده در آن توضیح داده شده است و مبنای پرداخت پاداش و پورسانت میباشد جهت مشاهده این پلکان اینجا کلیک کنید

نکات مهم در پلن درآمدی بادران

 • - پاداش خرده فروشی بصورت آنلاین در هنگام خرید محاسبه شده و از مبلغ فاکتور کسر می گردد لذا در پایان ماه مبلغ مجزایی به عنوان پاداش خرده فروشی پرداخت نمیگردد.

 • - جهت دریافت سایر پاداش ها انجام حداقل فروش ماهانه بالای یکصد هزار تومان ضروری است.

 • - گروه شخصی شما شامل خرید شخصی شما نیز میشود. مبالغ دیده شده در میز کار پس از جمع فروش شخصی است.

 • - بجز اولین مراسم ، در سایر مراسم اگر شخصی در یک بازه مشخص حائز شرایط چندین رده شود در مراسم اعطای پاداش کلیه پاداش ها را دریافت خواهد کرد

 • - کلیه پاداش های نقدی و بج های هر سمت تنها یک بار قابلیت پرداخت خواهند داشت.

 • - برای دریافت پاداش های مدیران و راهبران گذراندن شرط زمانی سمت ها ضروری است. (2 ماه از 4 ماه برای مدیران و 6 ماه از 12 ماه برای راهبران)

 • - از رده راهبران به بعد شرط گروه شخصی حذف میگردد و تنها در صورت عدم برخورداری از گروه شخصی لازم در پاداش گسترش ، مبلغ دریافتی از این پاداش به میزان حداقل ممکن (50 درصد) خواهد رسید

 • نکات کلیدی دریافت پاداش از طرح درآمدی:
  1- شرط دریافت پاداش بصورت خلاصه : در کلیه پلن ها فروش شخصی 100 هزار تومان شرط اصلی دریافت پاداش می باشد برای پلن های گسترش ، مدیران و توسعه عرضی داشتن گروه شخصی 2500 امتیازی الزامی میباشد. لازم بذکر است در پلن گسترش با 2500 امتیاز 50 درصد و با 5000 امتیاز گروه شخصی 100 درصد پلن را دریافت خواهید کرد.
  2- شرط کمپرس شدن در پلن های چند سطحی ، گروهی و تیم سازی برای هر سطح تکمیل نشدن فروش شخصی 100 هزار تومان میباشد. در سایر پلن ها این شرط علاوه بر نداشتن فروش شخصی 100 هزار تومان ، تکمیل نشدن 2500 امتیاز در گروه شخصی از شروط کمپرس شدن میباشد.
  3- سرریز پاداش ها به دو بخش مساوی تقسیم و طی دو پاداش حمایت و مشارکت پرداخت خواهد شد.
  4- پاداش های گروهی و تیم سازی از فروش شخصی محاسبه نخواهد شد.

 •  

 • نکات مهم در خصوص مشتریان ترجیحی:
  1- در هیچ کدام از پاداش های پلن در آمدی ، مشتری ترجیحی بعنوان یک دست محسوب نمیگردد.
  2- فروش مشتریان ترجیحی در فروش گروه شخصی توزیع کننده معرف جمع زده خواهد شد و در جمع فروش سازمانی تمامی سرگروه های وی دیده خواهد شد.
  3- مشتریان ترجیحی به هیچکدام از رده های مدیریتی و سمت های تعریف شده در پلن درآمدی دست نخواهند یافت.
  4- هیچ کدام از پاداش های تعریف شده در پلن درآمدی برای مشتریان ترجیحی قابل محاسبه نمیباشد.
  5- به دلیل برنامه های تشویقی و تخفیفات ارائه شده برای مشتریان ترجیحی ارزش تجاری (BV) کالاهای ارائه شده در فروشگاه مشتریان ترجیحی با کالاهای وب سایت توزیع کنندگان (سایت اصلی) متفاوت است.
  6- امتیاز تجاری (BP) کالاهای ارائه شده در فروشگاه مشتریان ترجیحی با کالاهای وب سایت توزیع کنندگان (سایت اصلی) برابر است.
  7- پنج درصد به عنوان پورسانت خرده فروشی از خریدهای مشتریان ترجیحی به توزیع کننده معرف تعلق خواهد گرفت.
  8- برای مشتریان ترجیحی کد واحد بازاریابابی صادر نخواهد شد.
  9- مشتری ترجیحی از ماه اول ثبت نام همانند توزیع کنندگان تنها با خرید ماهانه 100 هزار تومان فعال محسوب میگردند.

1. سود خرده فروشی

تا 5 درصد بر طبق جدول زیر به عنوان سود خرده فروشی و بصورت پلکانی در نظر گرفته شده است. این پاداش از ارزش تجاری (BV) پرداخت میگردد
این مبلغ میتواند بصورت آنلاین و بر اساس میزان خرید در یک فاکتور محاسبه شده و از مبلغ فاکتور کسر گردد و یا اینکه بصورت مجموع در پایان ماه بر اساس میزان کل خرید در آن ماه محاسبه شده و همراه با سایر پاداش ها واریز گردد. انتخاب روش پرداخت از طریق میز کار > پروفایل قابل اعمال میباشد.

حجم فروش سود خرده فروشی
زیر 200,000 تومان %1
200,000 تا 400,000 تومان %2
400,000 تا 600,000 تومان %3
600,000 تا 800,000 تومان %4
بیش از 800,000 تومان %5

2. پاداش چند سطحی

شرط دریافت و سطح در این پاداش فقط انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزار تومان) میباشد.

سطح پاداش
1 1 %
2 1 %
3 1 %
4 1 %

3. پاداش گروهی

پاداش گروهی همان پاداش جدا شونده است که به صورت افتراق رده شما از رده فرد مستقیم محاسبه میشود و طبق جدول زیر پرداخت می شود

شرط دریافت در این پاداش انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزار تومان) و همچنین دارا بودن شرایط طبق جدول زیر میباشد.

عنوان امتیاز سازمان (BP) درصد پاداش شرایط افزایش ضریب
تعداد مشتری ترجیحی فعال افزایش درصد پاداش بر پایه تعداد مشتری
تازه واردان 0 – 1499 %3 2 %6
نوآموزان 1500 – 2999 %6 3 %10
جویندگان 3000 – 3999 %10 4 %14
سخنوران 4000 – 4999 %14 ** **
سازماندهندگان 5000 – 6499 %18 7 %22
تیم سازان 6500 – 7999 %22 8 %25
راهنما 8000 به بالا %25 ** **

4. پاداش استارت آپ

پلن استارت آپ برای دو گروه از توزیع کنندگان که بیش از یک دست دارند اجرا میشود 1 ماه جهت سخنوران و 1 ماه جهت تیم سازان و جدول حداقل فروش برای تیم سازان با ضریب دو دقیقاً مشابه سخنوران خواهد بود ضمناً شرط فعال بودن مشتری ترجیحی به مانند توزیع کنندگان از ماه اول ثبت نام، خرید حداقل صد هزار تومان درماه خواهد بود.

پاداش توزیع کننده سطح سخنوران = ( مجموع ارزش تجاری کل شرکت × 5%) × (امتیاز تجاری توزیع کننده / مجموع امتیاز تجاری توزیع کنندگان واجد صلاحیت سطح سخنوران)

محاسبه این پاداش از طریق روش فوق صورت می گیرد. شرط لازم برای دریافت این پاداش فعال بودن یعنی داشتن حداقل 100 هزار تومان فروش کالا و رسیدن به رده سخنوران یا تیم سازان در قالب جداول زیر است .

جدول پاداش استارت آپ سخنوارن :

تعداد گروه فروش در عرض حداقل امتیاز در هر گروه ضریب امتیاز تعداد مشتری ترجیحی فعال افزایش ضریب بر پایه تعداد مشتری
4 500 4 6 8
3 1000 3 5 6
2 1500 2 4 4

جدول پاداش استارت آپ تیم سازان :

تعداد گروه فروش در عرض حداقل امتیاز در هر گروه ضریب امتیاز تعداد مشتری ترجیحی فعال افزایش ضریب بر پایه تعداد مشتری
4 1000 4 6 8
3 2000 3 5 6
2 3000 2 4 4

. به عنوان مثال در حالت اول در صورتی که دستیابی به رده سخنوران یعنی کسب امتیاز بین 4000 تا 4999 در گروه فروش به صورت حداقل 4 گروه بالای 500 امتیاز باشد، امتیاز جهت محاسبه در این پاداش در عدد 4 ضرب می شود.

نکته: این پاداش برای هر توزیع کننده فقط دو بار قابل پرداخت میباشد.

5. پاداش تیم سازی

این پاداش مکمل پاداش گروهی است و در حقیقت ادامه آن پاداش میباشد.

شرط دریافت در این پاداش انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزار تومان) و همچنین دارا بودن شرایط طبق جدول زیر میباشد.

تعداد راهنما در لایه اول امتیاز گروه شخصی درصد پاداش
1 3500 %28
2 - %28
2 4000 %31
3 - %31
3 4500 %35
4 به بالا - %35

چنانچه هر توزیع کننده ای 8 مشتری ترجیحی فعال بصورت مستقیم داشته باشد 2000 امتیاز از گروه شخصی برای واجد شرایط شدن در تیم سازی کاهش می یابد.

6. پاداش گسترش

پاداش گسترش بر روی راهنماهای گروه فروش از لایه اول تا لایه چهارم پرداخت می گردد. بازاریاب جهت دریافت این پاداش می بایست حداقل یک راهنمای فعال داشته باشد ، حداقل 100 هزار تومان در آن ماه فروش شخصی و 2500 امتیاز در گروه فروش شخصی خود ایجاد کند. توزیع درصدهای پاداش در گروه فروش در جدول زیر اشاره شده است

سطح درصد پاداش
لایه اول %5
لایه دوم %4
لایه سوم %3
لایه چهارم %2

جهت دریافت کامل این پاداش در لایه اول شما باید 5000 امتیاز در گروه شخصی خود داشته باشید. به هر اندازه که شما نسبت به 5000 امتیاز کمتر داشته باشید به همان نسبت از سهم پاداش شما از لایه اول کسر و به فرد بالاتر تعلق می گیرد. دریافت کامل پاداش لایه دوم به گروه شخصی لایه اول شما بستگی دارد یعنی در صورتی که امتیاز گروه شحصی لایه اول شما کمتر از 5000 باشد به همان نسبت از این پاداش کسر میشود و به همین ترتیب این روند ادامه خواهد یافت.

7. پاداش بادران

دریافتی توزیع کننده = (ارزش تجاری کل شرکت در ماه × 10%)× (امتیاز تجاری پاداش بادران توزیع کننده / مجموع امتیاز تجاری پاداش بادرانِ کل توزیع کنندگان واجد صلاحیت )

گروه شخصی برای افراد زیر 50 هزار امتیاز 750 Bp برای 50 الی 100 هزار امتیاز 1250 Bp و برای 100 هزار امتیاز به بالا 2500 Bp خواهد بود.

در این پلن با توجه به حجم فروش ، به دستی که بیشترین فروش را دارد ضریب یک و از آن به بعد هر دست میزان 20 % نسبت به دست قبلی اضافه می شود.

این پاداش بین افراد دارای حداقل یک گروه راهنما و حداقل 057 امتیاز گروه شخصی، توزیع می شود. 10 درصد از کل ارزش تجاری شرکت بین واجدین شرایط توزیع می گردد. سهم بازاریاب از طریق تقسیم امتیازهایش بر کل امتیاز واجدین شرایط است
محاسبه این پاداش از روش فوق صورت میگیرد. نکته ای که در این پاداش وجود دارد نحوه تجمیع امتیاز بازاریاب است.

امتیازات در این پاداش بر پایه جدول زیر محاسبه خواهد شد

سطح گروه راهنما امتیاز تجاری پاداش بادران
شخصی %100 از امتیاز
گروه شخصی %100 از امتیاز
راهنمای سطح 1 %100 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 2 %50 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 3 %40 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 4 %30 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 5 %20 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 6 %10 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 7 %5 از امتیاز تجاری گروه شخصی

8. پاداش مدیران

دریافتی مدیر = (ارزش تجاری کل شرکت در ماه × 10%) × امتیاز تجاری مدیر / مجموع امتیاز تجاری پاداش کل مدیران واجد صلاحیت

جهت دریافت این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان و دارا بودن گروه شخصی به میزان 2500 امتیاز و همچنین داشتن حداقل سه گروه راهنما ضروری است

در این پلن با توجه به حجم فروش ، به دستی که بیشترین فروش را دارد ضریب یک و از آن به بعد هر دست میزان 20 % نسبت به دست قبلی اضافه می شود.

در صورت تکرار راهنما ها زیر یکدیگر درصد های لحاظ شده از گروه شخصی افراد راهنما محاسبه میگردد.

نحوه تجمیع امتیازات این پاداش نیز همانند پاداش بادران بر اساس جدول زیر می باشد

سطح گروه راهنما امتیاز تجاری پاداش بادران
شخصی %100 از امتیاز
گروه شخصی %100 از امتیاز
راهنمای سطح 1 %100 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 2 %50 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 3 %40 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 4 %30 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 5 %20 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 6 %10 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 7 %5 از امتیاز تجاری گروه شخصی

9. پاداش توسعه عرضی

جهت دریافت این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان و همچنین دارا بودن گروه شخصی 2500 امتیازی ضروری است.

این پاداش همانطور که از نامش مشخص است مشوقی جهت توسعه عرضی گروه میباشد. این پاداش در حقیقت یک پاداش یونی لول است که لایه های پنج، شش، هفت گروه را برای دریافت یک پاداش چند سطحی باز می کند. این سه لایه در حقیقت با توسعه عرضی راهنماها در گروه همراه است. ترتیب افزایش گروه های راهنما و باز شدن لایه ها در جدول زیر مشخص است.

حداقل Bp هر دست 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000
تعداد دست ها 4 5 6 7 8 9 10 +11
درصد ارزش تجاری راهنماهای لایه پنج 3 3/5 4 4/5 4/75 5 5/25 5/5
درصد ارزش تجاری راهنماهای لایه شش 1 1/25 1/5 2 2/25 2/5 2/75 3
درصد ارزش تجاری راهنماهای لایه هفت 0/5 0/7 0/9 1/1 1/3 1/5

10. پاداش راهبران

جهت دریافت این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان ضروری است

در پلن راهبری چنانچه فقط یک نفر به این پلن برسد 30% ، دو نفر 60% و بیش از دو نفر کل پورسانت پلن بین واجدین شرایط تقسیم می شود.

در این پلن با توجه به حجم فروش ، به دستی که بیشترین فروش را دارد ضریب یک و از آن به بعد هر دست میزان 20 % نسبت به دست قبلی اضافه می شود.

این پاداش همانند پاداش مدیران است با این تفاوت که تنها میان راهبران یعنی از رده راهبر تا فرشته باد توزیع می گردد . در این پاداش 5 درصد از ارزش تجاری کل شرکت در ماه جهت توزیع میان راهبران واجد شرایط استفاده میشود

در صورت تکرار راهنما ها زیر یکدیگر درصد های لحاظ شده از گروه شخصی افراد راهنما محاسبه میگردد.

نحوه تجمیع امتیازات این پاداش نیز همانند پاداش بادران و مدیران بر اساس جدول زیر می باشد

سطح گروه راهنما امتیاز تجاری پاداش بادران
شخصی %100 از امتیاز
گروه شخصی %100 از امتیاز
راهنمای سطح 1 %100 از امتیاز تجاری
راهنمای سطح 2 %50 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 3 %40 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 4 %30 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 5 %20 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 6 %10 از امتیاز تجاری گروه شخصی
راهنمای سطح 7 %5 از امتیاز تجاری گروه شخصی

11. پاداش های یکبار پرداخت

جهت دریافت پاداش های یکبار پرداخت و رسیدن به رده سازمانی مربوطه تا سه دست هر دست حداکثر یک راهنما کافی است. از چهار دست به بالا سه دست راهنما و دست چهارم به بعد باید در سطح یک آن دست مولد به بالا وجود داشته باشد.
ضمنا از رده سازمانی 21(راهبر جهانی) به بالا چنانچه جایی داشتن رده سازمانی بالاتر از مولد نیاز باشد از تعداد دست رده مولد آن فرد کاهش می یابد.بطور مثال : رده 21 یا راهبر جهانی 17 دست باید داشته باشد که سه دست راهنما ، 12 دست مولد و 2 دست چابک باید در سطح یک خود داشته باشد.

رده مدیریتی پاداش یکبار پرداخت (میلیون تومان)
راهنما 0/5
مولد 3
چابک 4
راوی 5
گردباد 6
رعد 8
جهش 9
ثبات 12
کوشا 16
شوالیه 20
راهبر 25
راهبر ارشد 30
راهبر اجرایی 35
راهبر بنیان گذار 40
راهبر جهانی 50
راهبر کهکشانی 70
فرشته باد 100

رده های مدیریتی در بادران

این رده ها در شرکت بادران مشتمل بر 23 رده می باشد بدین صورت که 13 رده نیز بیش از رده های مشخص شده در 9 معیار طرح سود دهی کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای (دارا بودن حداقل 10 رده مدیریتی) می باشد

12 - پاداش راهبردی (مشارکت)

معادل 2 درصد از ارزش تجاری بهمراه 50 درصد از مبلغ باقیمانده و پخش نشده پاداش ها به این پلن و با شرایط زیر تعلق میگیرد.

حجم کل فروش از ابتدا حداقل تعداد دست و حداقل حجم فروش هر دست از ابتدا درصد از کل مبلغ قابل پرداخت
50,000,000 10,000,000 سه دست 25%
200,000,000 50,000,000 سه دست 25%
500,000,000 80,000,000 چهار دست 25%
2,000,000,000 300,000,000 چهار دست 25%

شرط دریافت هر استپ در ماه :

 • استپ یک : فروش کل شاخه ها در یک ماه 2,000,000 تومان ، در قالب حداقل سه دست 500,000 تومانی .

 • استپ دو : فروش کل شاخه ها در یک ماه 5,000,000 تومان ، در قالب حداقل سه دست 1,500,000 تومانی .

 • استپ سه : فروش کل شاخه ها در یک ماه 20,000,000 تومان ، در قالب حداقل چهار دست 4,000,000 تومانی .

 • ستپ چهار : فروش کل شاخه ها در یک ماه 50,000,000 تومان ، در قالب حداقل چهار دست 10,000,000 تومانی .

نکته :در راستای تشویق فروش شخصی ، در این طرح فروش شخصی افراد نیز معادل یک دست در نظر گرفته می شود و نیز می توانند حجم فروش آنرا بر روی حجم فروش یکی از دست های خود اضافه نمایند . همچنین اگر فردی دارای دستی باشد که مدتی فعالیت و فروش داشته و بعد از آن به طور کامل اعضای آن دست لغو جایگاه نمایند ، حجم فروش آن دست از بین نمیرود و بر روی حجم فروش شخصی فرد اضافه می گردد .
مثال

فردی از ابتدای ثبت نام خود در دست اول خود 21 میلیون تومان ، در دست دوم 18 میلیون ، دست سوم 14 میلیون فروش صورت گرفته ، این فرد در مجموع 53 میلیون فروش داشته ، که در سه دست وی نیز حداقل 10 میلیون تومان فروش داشته ، از اینرو واجد شرایط استپ اول این پلن می گردد .

13 - پاداش حمایت

معادل 2 درصد از ارزش تجاری بهمراه 50 درصد از مبلغ باقیمانده و پخش نشده پاداش ها به این پلن و با شرایط زیر تعلق میگیرد.

مشروح پاداش :

مبلغ قابل پرداخت در این پاداش به بین توزیع کنندگان دارای امتیاز پاداش حمایت تقسیم میگردد. این پاداش بر اساس توضیحاتی که در ادامه آمده به استخر های امتیازی مختلف تقسیم شده و افراد بر مبنای میزان امتیاز کسب کرده از استخر واجد شرایط سهم می برند .

شرایط دریافت :

برای دریافت این پاداش داشتن حداقل دو دست 4 میلیون تومانی و داشتن امتیاز از این پاداش ضروری است

روش دریافت امتیاز از پاداش حمایت :

هر بازاریاب در صورتی که بتواند برای خود بیش از یک دست راه اندازی نماید و نیز به افراد زیرمجموعه خود کمک کند تا بیش از یک دست راه اندازی نمایند ( دستی که در آن حداقل 1,000,000 تومان فروش خورده باشد ) کسب امتیاز می نماید ، یعنی اگر مثلآ شما چهار دست داشته باشید سه امتیاز دریافت می کنید و نیز زیرمجموعه ای که دو دست داشته باشد برای شما یک امتیاز دارد ، زیرمجموعه ای که سه دست داشته باشد برای شما دو امتیاز دارد ( N = تعداد دستها ، امتیاز از هر فرد = N-1 ) و به همین ترتیب ...

نکته 1 : امتیاز های کسب شده بر مبنای اینکه در دست چندم شما باشد به صورت زیر ضریب می خورند :
دست یک : ضربدر 1 ، دست دو : ضربدر 3 ، دست سه : ضربدر 5 ، دست چهار : ضربدر 7 دست پنج : ضربدر 9 ، دست شش : ضربدر 11 ، دست هفت : ضربدر 13 ، دست هشت : ضربدر 18 دست نه : ضربدر 23 ، دست ده : ضربدر 28 ، دست یازده : ضربدر 33
نکته 2 : محاسبات امتیاز برای افراد تا نهایتآ هفت لول می باشد :
 • بازاریاب دارای سه دست ، تا سه سطح محاسبه می گردد .
 • بازاریاب دارای چهار دست ، تا سطح چهار محاسبه می گردد .
 • بازاریاب دارای پنج دست تا سطح پنج محاسبه می گردد .
 • بازاریاب دارای شش دست تا سطح شش محاسبه می گردد .
 • و بازاریاب دارای هفت دست به بالا تا سطح هفت محاسبه می گردد .
نکته 3: معیار باز شدن هر دست در این طرح :
 • دست سوم : ساختن سه دست که هر دست ( 4,000,000 ) تومان باشد .
 • دست چهارم : ساختن چهار دست که هر دست ( 4,000,000 ) تومان باشد .
 • دست پنجم : ساختن پنج دست که هر دست ( 7,000,000 ) تومان باشد .
 • دست ششم : ساختن شش دست که هر دست ( 11,000,000 ) تومان باشد .
 • دست هفتم به بعد : ساختن هفت دست به بالا که هر دست( 17,000,000 ) تومان باشد .
مثال

در مثال فوق فرد A ، دارای سه دست بالای 1,000,000 تومان می باشد پس تا اینجا 2 امتیاز دریافت می نماید .

دست بزرگ و در واقع دست اول فرد A ، فرد B می باشد ، و ایشان دارای سه دست می باشد ، پس برای فرد A ، 2 امتیاز در بر خواهد داشت .

دست دوم فرد A ، فرد D می باشد ، که ایشان نیز دارای دو دست می باشد ، پس برای فرد A ، یک امتیاز دارد ، همچنین در همین تیم ، فرد E هم دارای دو دست می باشد ، که برای فرد A یک امتیاز دیگر خواهد داشت ، که در مجموع می شود 2 امتیاز ، ولی چون این دو امتیاز کسب شده در دست دوم فرد A می باشد 2 امتیاز ایشان ضرب در سه شده که می شود 6 امتیاز .

دست کوچک و در واقع دست سوم فرد A ، فرد C می باشد ، که ایشان دارای دو دست می باشد ، پس برای فرد A ، 1 امتیاز در بر دارد ، ولی چون در دست سوم قرار دارد این یک امتیاز ضرب در پنج شده ، که می شود 5 امتیاز .

در مجموع امتیاز فرد A در این مثال : 15 = 5 + 6 + 2 + 2

 

روش تقسیم پاداش :

این پاداش به دو بخش اصلی تقسیم میگردد. 30 درصد مبلغ پاداش بین افراد دارای دو دست با توجه به جداول زیر تقسیم میگردد. الباقی مبلغ پاداش نیز بین افراد با 3 دست و بیشتر پخش میگردد.

30 درصد مبلغ پلن حمایت بین افراد با دو دست و بشرح زیر تقسیم میگردد:

درصد پرداختی حداقل فروش در هر دست
%15 از 30% 4,000,000 تا 16,000,000 تومان
%15 از 30% 16,000,000 تا 32,000,000 تومان
%15 از 30% 32,000,000 تا 64,000,000 تومان
%15 از 30% 64,000,000 تا 128,000,000 تومان
%15 از 30% 128,000,000 تا 256,000,000 تومان
%15 از 30% 256,000,000 تا 512,000,000 تومان
%10 از 30% بیش از 512,000,000 تومان

معادل 70 درصد باقیمانده در این پاداش در 35 استخر مطابق جدول زیر بین توزیع کنندگان تقسیم میگردد. 30 درصد از این مبلغ به استخر اول اختصاص می یابد و 70 درصد باقیمانده بین استخر های بعدی که فرد واجد شرایط را داشته باشند تقسیم میگردد. افراد بر مبنای میزان امتیاز کسب کرده از استخر واجد شرایط سهم می برند .

شماره استخر تعداد دست ها برای ورود به استخر حداقل فروش در هر دست (تومان)
1 3 4,000,000
2 3 10,000,000
3 3 20,000,000
4 3 40,000,000
5 3 80,000,000
6 3 160,000,000
7 3 320,000,000
 
8 4 4,000,000
9 4 15,000,000
10 4 30,000,000
11 4 60,000,000
12 4 120,000,000
13 4 240,000,000
14 4 480,000,000
 
15 5 7,000,000
16 5 20,000,000
17 5 40,000,000
18 5 80,000,000
19 5 160,000,000
20 5 320,000,000
21 5 640,000,000
 
22 6 11,000,000
23 6 25,000,000
24 6 50,000,000
25 6 100,000,000
26 6 200,000,000
27 6 400,000,000
28 6 800,000,000
 
29 7 17,000,000
30 7 30,000,000
31 7 60,000,000
32 7 120,000,000
33 7 240,000,000
34 7 480,000,000
35 7 960,000,000
سایر نکات مهم پلن حمایت :
 • 1- دریافت هر فرد از هر استخر به 25 درصد کل ارزش آن استخر محدود میگردد. و مازاد آن بین سایر افراد و در صورتیکه در یک استخر تعداد نفرات کمتر از چهار نفر باشد بین سایر استخر ها تقسیم میگردد.
 • 2- اگر استخر ها را بر اساس تعداد دست های لازم برای واجد شرایط شدن ، یک لاین در نظر بگیریم (بعنوان مثال استخر 3 دسته ها لاین 1 و استخر 4 دسته ها لاین دو و ....) در هر لاین از استخر ها هر بازاریاب قادر خواهد بود حداکثر از M-1 استخر پاداش دریافت نماید که M تعداد دست های لازم برای واجد شرایط شدن در آن لاین میباشد.
 • بعنوان مثال اگر شخصی دارای 3 دست 40 میلیون تومانی است و واجد شرایط دریافت پاداش از لاین اول باشد ، تنها از 2 استخر (1-3) این لاین بهره مند خواهند شد. استخر هایی که این شخص دریافت میکند استخر های شماره 4 (3 دست 40 میلیونی) و استخر شماره 3 (3 دست 20 میلیونی) خواهد بود و بدین صورت این شخص از استخر شماره 2 و 1 پاداشی دریافت نخواهد کرد. ( ازلاین سه دست ها دو استخر،لاین چها دسته ها سه استخر و ...)

در پایان به این نکته اشاره می شود که با دقت تمام کلیه 9 معیار طرح سود دهی در طرح بازپرداخت شرکت بادران رعایت شده است