تلفن تماس: 021-45863
  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 18
  کد کالا : 10402
  موجودی : 2866
  کیت رنگ موی آموس وان کد 02
  کیت رنگ موی آموس وان کد 02
  رنگ موی طبیعی مشکی پرکلاغی
  132,477Rls 125,853 Rls

  5+1

  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 18
  کد کالا : 10447
  موجودی : 11379
  کیت رنگ موی آموس وان کد 47
  کیت رنگ موی آموس وان کد 47
  رنگ موی طبیعی قرمز اناری فالونی
  132,477Rls 125,853 Rls

  5+1

  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 12
  کد کالا : 10801
  موجودی : 3960
  رنگ موی آموس وان کد 01
  رنگ موی آموس وان کد 01
  رنگ موی طبیعی مشکی زغالی
  85,403Rls 81,133 Rls

  5+1

  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 18
  کد کالا : 10401
  موجودی : 8241
  کیت رنگ موی آموس وان کد 01
  کیت رنگ موی آموس وان کد 01
  رنگ موی طبیعی مشکی زغالی
  132,477Rls 125,853 Rls

  5+1

  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 31
  کد کالا : 40475
  موجودی : 1477
  کرم پودر پمپی شماره 6 آلینتو
  کرم پودر پمپی شماره 6 آلینتو
  پوشش دهنده و آبرسان
  227,809Rls 216,419 Rls

  11+1

  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 12
  کد کالا : 10802
  موجودی : 10
  رنگ موی آموس وان کد 02
  رنگ موی آموس وان کد 02
  رنگ موی طبیعی مشکی پرکلاغی
  85,403Rls 81,133 Rls

  5+1

  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 30
  کد کالا : 40605
  موجودی : 38
  رژ گونه وایت رز کد 05
  رژ گونه وایت رز کد 05
  غیر قابل استرداد - اطلاعیه شماره 578 داخلی
  220,399Rls 209,379 Rls
  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 31
  کد کالا : 40644
  موجودی : 689
  پنکک وایت رز کد 05
  پنکک وایت رز کد 05
  غیر قابل استرداد - اطلاعیه شماره 578 داخلی
  230,851Rls 219,308 Rls
  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 30
  کد کالا : 40601
  موجودی : 1372
  رژ گونه وایت رز کد 01
  رژ گونه وایت رز کد 01
  غیر قابل استرداد - اطلاعیه شماره 578 داخلی
  220,399Rls 209,379 Rls
  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 31
  کد کالا : 40645
  موجودی : 270
  پنکک وایت رز کد 06
  پنکک وایت رز کد 06
  غیر قابل استرداد - اطلاعیه شماره 578 داخلی
  230,851Rls 219,308 Rls

  5+1

  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 30
  کد کالا : 40606
  موجودی : 241
  رژ گونه وایت رز کد 06
  رژ گونه وایت رز کد 06
  غیر قابل استرداد - اطلاعیه شماره 578 داخلی
  220,399Rls 209,379 Rls
  • 5%
  • 20%
  امتیاز تجاری (BP) : 109
  کد کالا : 72024
  موجودی : 4769
  کارتریج خودتراش 2 لبه AE03 زوریک
  کارتریج خودتراش 2 لبه AE03 زوریک
  کارتریج مدل AE03
  795,263Rls 755,500 Rls