::
پنجشنبه، 7 ارديبهشت ماه 1396
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

خودتراش مدل AE12 همراه کارتریج
خودتراش مدل 315
خودتراش مدل 318
خودتراش مدل 615
خودتراش مدل AT536
خودتراش مدل AT566
رنگ موی طبیعی مشکی زغالی
رنگ موی طبیعی مشکی پرکلاغی
رنگ موی طبیعی مشکی مردانه
رنگ موی طبیعی قهوه ای خاکستری
رنگ موی طبیعی بلوند خاکستری
رنگ موی طبیعی قهوه ای دودی
رنگ موی طبیعی شنی
رنگ موی طبیعی تنباکویی
رنگ موی طبیعی فندقی
رنگ موی طبیعی دارچینی