::
شنبه، 5 فروردين ماه 1396
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

دمنوش چای سبز
آرد ذرت
وزن به گرم : 60
وزن به گرم : 60
آرد سه کاره
خودتراش مدل AE12 همراه کارتریج
استحکام بخش مینای دندان و ضد پوسیدگی
خودتراش مدل 315
خودتراش مدل 318
ضد عفونی کننده
مام رول 24 ساعته
مام رول 24 ساعته
مام رول 24 ساعته
مام رول 24 ساعته
مام رول 24 ساعته
مام رول 24 ساعته