::
پنجشنبه، 7 ارديبهشت ماه 1396
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

برای انواع مو 200 میل
ماسک موی بدون آبکشی 350 میل
ماسک موی بدون آبکشی 350 میل
ماسک موی بدون آبکشی 350 میل
ماسک موی بدون آبکشی 350 میل
ماسک موی بدون آبکشی 350 میل
ژل 24 ساعته 200 میل
سرم موی دوفاز 250 میل
سرم موی دوفاز 250 میل
سرم موی دوفاز 250 میل
سرم موی دوفاز 250 میل
سرم موی دوفاز 250 میل
ماسک موی با آبکشی 500 میل
ماسک موی با آبکشی 500 میل
ماسک موی با آبکشی 500 میل
ماسک موی با آبکشی 500 میل