::
شنبه، 5 فروردين ماه 1396
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

برای انواع مو 200 میل
ژل 24 ساعته 200 میل
ماسک موی 250ml
ماسک موی 250ml
ماسک موی 250ml
ماسک موی 250ml
حاوی روغن آرگان
حاوی روغن آرگان
ماسک موی با آبکشی 500ml
ماسک موی با آبکشی 500ml
ماسک موی با آبکشی 500ml
ماسک موی با آبکشی 500ml
سرم موی حجم دهنده 120ML
سرم موی تثبیت کننده 120ML
سرم موی ضد وز 120ml
سرم موی ضد وز 120ml