::
پنجشنبه، 7 ارديبهشت ماه 1396
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

برای انواع پوست 100 گرم
برای انواع پوست 100 گرم
کره بدن
کره بدن
کره بدن
کره بدن
کره بدن
کرم مرطوب کننده 500 میل
کرم مرطوب کننده قوی با عصاره پاپایا
کرم مرطوب کننده و آبرسان قوی با عصاره آلورا
کرم مرطوب کننده و آبرسان قوی با عصاره خیار
کرم مرطوب کننده قوی با عصاره پاپایا
کرم مرطوب کننده و آبرسان قوی با عصاره آلورا
کرم مرطوب کننده روز و شب با عصاره شیر و عسل
کرم مرطوب کننده قوی با عصاره کره کاکائو
برای پوست های خشک و حساس 75 میل