::
پنجشنبه، 7 ارديبهشت ماه 1396
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

رنگ موی طبیعی مشکی زغالی
رنگ موی طبیعی مشکی پرکلاغی
رنگ موی طبیعی مشکی مردانه
رنگ موی طبیعی قهوه ای بلوند
رنگ موی طبیعی قهوه ای خاکستری
رنگ موی طبیعی بلوند خاکستری
رنگ موی طبیعی یخی کریستالی
رنگ موی طبیعی بلوند زیتونی پلاتینه
رنگ موی طبیعی قهوه ای دودی
رنگ موی طبیعی بلوند دودی
رنگ موی طبیعی بلوند طلایی
رنگ موی طبیعی بلوند طلایی پلاتینه
رنگ موی طبیعی آفتابی
رنگ موی طبیعی شاه بلوطی
رنگ موی طبیعی دارچینی
رنگ موی طبیعی کهربایی