تلفن تماس: 021-45863

آنچه یک نتورکر باید بداند، تغییر چارچوب‌های ذهنی، بخش دوم با صدای احمد مهرداد

سه شنبه، 22 خرداد ماه 1397