تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2479

سه پک محصول در سبد خانوادگی بادران

دوشنبه، 21 مهر ماه 1399

شرکت شبکه بادران جهت رفاه حال توزیع کنندگان و مصرف کنندگان گرامی اقدام به تهیه سبدهای محصولات خانوادگی در سه بخش مجزا کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شبکه بادران، این پک های خانوادگی در سه رده قیمتی 1 تا 3 میلیون تومانی تهیه شده است که مطابق با جداول زیر خدمت علاقه مندان ارسال میشود. همچنین توزیع کنندگان و مصرف کنندگان گرامی با تهیه هر یک از این پک های خانوادگی میتوانند از 5درصد تخفیف در خرید، افزایش 5درصدی ضریب کالا و همچنین سهولت و راحتی در خرید استفاده کنند. 

سه پک محصول در سبد خانوادگی بادرانسه پک محصول در سبد خانوادگی بادرانسه پک محصول در سبد خانوادگی بادرانسه پک محصول در سبد خانوادگی بادرانسه پک محصول در سبد خانوادگی بادرانسه پک محصول در سبد خانوادگی بادران