تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1979

تمدید خرید شگفت انگیز آبان ماه

پنجشنبه، 16 آبان ماه 1398

   با توجه به استقبال صورت گرفته از برنامه تشویقی خرید شگفت انگیز بادران ، این برنامه تشویقی به مدت دو روز تا پایان روز جمعه 17 آبان ماه ادامه خواهد یافت.
اگر تا کنون نتوانسته اید از میلیارد ها ریال هدایای نقدی این جشنواره استفاده نمایید ، هنوز فرصت باقیست.