تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1493

حضور رئیس هیئت مدیره بادران در جمع کثیر بازاریابان

شنبه، 15 دي ماه 1397

   به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، روز جمعه 14 دی ماه سالن فرشته های باد میزبان بازاریابان سراسر کشور بود. در این مراسم دکتر قربانیان رئیس هیئت مدیره بادران در جمع بازاریابان حضور یافت و دقایقی در مورد اهداف بلند مدت شرکت شبکه بادران و همچنین شروع فعالیت های این شرکت در کشورهای همسایه برای حضار به سخنرانی پرداختند.

حضور رئیس هیئت مدیره بادران در جمع کثیر بازاریابانحضور رئیس هیئت مدیره بادران در جمع کثیر بازاریابانحضور رئیس هیئت مدیره بادران در جمع کثیر بازاریابانحضور رئیس هیئت مدیره بادران در جمع کثیر بازاریابانحضور رئیس هیئت مدیره بادران در جمع کثیر بازاریابانحضور رئیس هیئت مدیره بادران در جمع کثیر بازاریابانحضور رئیس هیئت مدیره بادران در جمع کثیر بازاریابان