تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1491

سمینار دوره مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) برگزار شد

چهارشنبه، 12 دي ماه 1397

   به گزارش واحد روابط عمومی آموزشگاههای شرکت شبکه بادران، سمینار دوره مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) روز چهارشنبه 12 دی ماه در سالن فرشته های باد برگزار شد. در این همایش که زیر نظر مرکز فنی و حرفه ای برگزار گردید اساتید برجسته حوزه MBAحضور داشتند و برای شرکت کنندگان در خصوص فروش، بازاریابی و ارتباطات سخنرانی کردند.

سمینار دوره مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) برگزار شدسمینار دوره مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) برگزار شد