تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1453

جشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایران

چهارشنبه، 7 آذر ماه 1397

 به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه بادران، عصر امروز مراسم با شکوه زادروز مدیرعامل شبکه بادران،‌ خانم مهندس موسوی، مادر تجارت سیستمی و بازاریابی شبکه ای ایران، با حضور جمع کثیری از توزیع کنندگان بادرانی و تعدادی از لیدرهای ارشد ،‌ درسالن فرشته های باد برگزار شد.
توزیع کنندگان بادرانی مادر سیستمی خود را با برنامه ریزی پیشین ‌سالروز تولد وی غافلگیر کردند و جشن تولد بانوی کارآفرینی ایران را با شور و شکوه غیر قابل وصفی برگزار کردند.
خانم مهندس موسوی که به همراهی دکتر قربانیان، همسر گرانقدرشان و رئیس هیئت مدیره شرکت شبکه بادران، در این رویداد غیرمنتظره حضور یافت و با موج عشق و همدلی توزیع کنندگان بادرانی که این جشن بزرگ را رقم زدند،‌ مواجه شد،‌ هر آنچه از باب آرزو در روز تولد خویش به زبان جاری ساخت را وقف موفقیت و کامیابی و شادمانی مردم ایران و فرشته های باد شبکه بادران ساخت.

جشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایرانجشن بزرگ زادروز بانوی کارآفرین ایران