تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1265

هفتمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریابی شبکه ای

يكشنبه، 14 مرداد ماه 1397

 به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم می رساند هفتمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریابی شبکه ای با کد استاندارد 1-006-45-5243 سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مهارت آموزان آموزشگاه‌های بادران ایران و تجارت پویا دریافت گردید. این گواهینامه بر اساس مواد 6 و 13 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن جهت اخذ پروانه کسب و کار قابل بهره برداری می باشد.

هفتمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریابی شبکه ایهفتمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریابی شبکه ایهفتمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریابی شبکه ای