تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1219

اهداء لوح و تندیس به مدیرعامل شرکت بادران در یک روز در دو همایش ملی

چهارشنبه، 20 تير ماه 1397

  در کمال افتخار به اطلاع فرشته های باد عزیز می رساند مدیرعامل محترم شرکت بادران امروز 1397/04/20 همزمان در دو همایش ملی بعنوان دریافت کننده لوح و تندیس ملی انتخاب شدند .
در اولین همایش که یکصد نفر از مدیران ارشد فروش شرکت نیز دعوت شدند سرکار خانم مهندس موسوی بعنوان یکی از سخنرانان نیز انتخاب شدند و در انتهای همایش تندیس مدیر موفق ملی ( مدیران موفق و مشتری مدار ) را دریافت نمودند .
در دومین همایش که قائم مقام شرکت به نمایندگی از مدیرعامل محترم حضور داشت  تندیش یکصد مدیر شایسته ملی دریافت شد .
جهت اطلاعات بیشتر اطلاعیه های مرتبط بعدی را مطالعه نمایید .