تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1165

پرچم بادران در جام جهانی روسیه

چهارشنبه، 23 خرداد ماه 1397

  با نزدیک شدن به رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه تب فوتبال در بین مردم فراگیر شده است. به همین دلیل تعدادی از لیدرهای ارشد، با حضور در کشور روسیه پرچم شرکت بادران را به عنوان نماینده بازاریابی شبکه‌ای ایران، به احتزاز درآوردند.

پرچم بادران در جام جهانی روسیهپرچم بادران در جام جهانی روسیهپرچم بادران در جام جهانی روسیهپرچم بادران در جام جهانی روسیه