تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1125

طوفان نارنجی در مشهد...

يكشنبه، 23 ارديبهشت ماه 1397

     شعبه 2 جاست بی مشهد با حال و هوایی کاملا نارنجی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، افتتاح شعبه 2جاست بی مشهد با حضور پرشور و گسترده بادرانی‌های ساکن مشهد و استان خراسان رضوی شنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد. در این افتتاحیه که سرشار بود از شوق و ذوق بازاریان شرکت بادران و لیدرهای پر تلاش شهر امام رضا، سرکار خانم قربانیان، مدیریت محترم شعب جاست بی مشهد، در خصوص افتتاح شعبه 2 جاست‌بی‌گفت: با توجه به دیدگاه وسیع مدیریت شرکت بادران مبنی بر تاکید بر سطح رفاه و آسایش فرشته‌های باد در مشهد، اینبار نیز بر آن شدیم که شعبه 2 جاست بی را در شهرمان افتتاح نماییم، ما می‌دانیم که این شعبه نیز همچون شعبه قبلی و سایر جاست‌بی‌ها در استان‌های مختلف، پرقدرت‌تر و با توان مضاعف به پیش خواهد رفت. سپس تعدادی از تاپ لیدرها سخنانی در رابطه با لزوم ایجاد شعبه جدید و خوشحالی خود از این اتفاق را بیان نمودند. در پایان مدیران ارشد شرکت بادران، سرکار خانم مهندس موسوی و آقای دکتر قربانیان به صورت غیرحضوری با صدا و تصویر اجازه افتتاح این شعبه توسط خانم قربانیان را صادر نمودند و شعبه 2 جاست بی مشهد با افتخار افتتاح شد.

طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...طوفان نارنجی در مشهد...