تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1055

گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای

سه شنبه، 22 اسفند ماه 1396

  به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، سومین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای با کد استاندارد 1-006-45-5243 سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت نظارت وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مهارت آموزان آموزشگاه‌های بادران ایران و تجارت پویا دریافت گردید.
این گواهینامه بر اساس مواد 6 و 13 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن جهت اخذ پروانه کسب و کار قابل بهره برداری می باشد.

گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای