تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1054

حضور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...

دوشنبه، 21 اسفند ماه 1396

  11 اسفند ماه سال جاری دومین همایش رسمی بازاریابی شبکه‌ای به موضوع سازندگی و معرفی این صنعت در جزیره زیبای کیش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، در این همایش که در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، جمع کثیری از مشتاقان این تجارت حضور یافته و در خصوص این تجارت و جزئیات آن اطلاع کسب نموده و در پایان، برگزاری اینگونه همایش‌ها را مفید و موثر ارزیابی نمودند.  

حضوور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...حضوور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...حضوور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...حضوور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...حضوور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...حضوور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...حضوور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...حضوور پرشور مشتاقان بازاریابی شبکه‌ای در کیش...