تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1046

برنامه کلاس های آموزشی در هفته چهارم اسفند

چهارشنبه، 16 اسفند ماه 1396

  به گزارش گروه آموزشی KAD، برنامه ریزی کلاس‌های شروع عالی هفته آتی طبق جدول ذیل می‌باشد. ضمنا یادآور می‌شویم، تنها توزیع کنندگانی که در دوره شروع عالی ثبت نام کرده اند مجوز حضور در کلاس ها را دارا خواهند بود.

برنامه کلاس های آموزشی در هفته چهارم اسفند