تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1042

آواز خوش افتتاحیه در کاشان...

شنبه، 12 اسفند ماه 1396

   به خود می بالیم که اینبار نیز پیام آور خبری خوش برای بادرانی های عزیز ساکن کاشان هستیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، جاست بی کاشان به تاریخ 96/12/14 در ساعت 15:30 افتتاح خواهدشد لذا توزیع کنندگان عزیز کاشانی می‌توانند برای حضور پرشور و بی بدیل خود در این افتتاحیه به آدرس ذیل مراجعه نموده و از نزدیک شاهد افتتاحیه جاست بی شهر خود باشند...
آدرس شعبه: کاشان، چهارراه شاهد، خیابان جانبازان، ساختمان سیلک، پلاک 50