تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 809

شما هم می توانید با رادیو بادران همکاری داشته باشید

چهارشنبه، 17 آبان ماه 1396

 باتوجه به اینکه از سه شنبه 16 آبان ماه رادیو بادران با پیام سرکار خانم مهندس موسوی شروع به کار نمود. توزیع کنندگانی که تمایل دارند با رادیو بادران همکاری داشته باشند می توانند در خصوص نحوه همکاری و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09018389525 به صورت تلگرامی ارتباط برقرار کنند.
رادیو بادران در خدمت توزیع کنندگان بادرانی.