تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 806

افتتاح رادیو بادران با پیام مدیر عامل بادران

سه شنبه، 16 آبان ماه 1396

 با افتخار اعلام می کنیم با حمایت ها و برنامه ریزی های مدیران متفکر شرکت شبکه بادران سه شنبه ۱۶ آبان رادیو بادران با پیام سرکار خانم مهندس موسوی مدیر عامل شرکت شبکه بادران آغاز به کار کرد. زین پس صدای ما را متفاوت و متمایز از رادیو بادران خواهید شنید. بادران همچنان می تازد و شگفتی می آفریند، البته بادران به عنوان یک پیشرو و لیدر باید این چنین بدرخشد.