تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 805

ساری میزبان دومین سفر استانی مدیریت بادران و هیأت همراه

سه شنبه، 16 آبان ماه 1396

   باتوجه به برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، دومین دیدار و گفتگوی صمیمانه سرکار خانم مهندس موسوی و دکتر قربانیان به شهر زیبا و سرسبز ساری اختصاص دارد. همانطور که مستحضر هستید، نخستین سفر استانی مدیران شرکت شبکه بادران در تاریخ دوم آذر ماه به شهر مقدس مشهد اختصاص خواهد داشت. از اینرو دومین سفر مدیریت و همراهان ایشان در تاریخ سوم آذر ماه در استان مازندران شهر ساری انجام خواهد شد و توزیع کنندگان می توانند از نزدیک با مدیران ارشد شرکت به گفتگو بپردازند. لازم به ذکر است که ثبت نام از یکم آذر ماه برای توزیع کنندگانی که بیشترین رده سازمانی را در استان مازندران کسب کنند، امکان پذیر خواهد بود.