تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 46

تشكیل ستاد بازرسی و نظارت شركت

دوشنبه، 19 اسفند ماه 1392

 

  در راستا اقدامات عملي درجهت پيشگيري و مبارزه با فساد پيش انباشته سازي و ترويج استراتژي فروش اين شركت اقدام به راه اندازي تيم بازرسي و نظارت براي جلوگيري از اين آفت بزرگ نموده است و در اين خصوص ستاد خبري مبارزه با پيش انباشته سازي و ترويج استراتژي فروش بادران به آدرس  inspect@baadraan.ir  و تلفن 88866571  آماده دريافت هر گونه خبر در خصوص افراد متخلف كه با عملكرد غلط خود در زمينه ارائه استراتژي فروش و پيش انباشته سازي كالا موجبات بي اعتباري شركت را فراهم مي نمايند مي باشد .

يقينأ با اين افراد برخورد قاطعي صورت خواهد گرفت .