تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 43

اطلاعیه تعلیق میز كار بعلت تأخیر در تحویل كالا

دوشنبه، 19 اسفند ماه 1392

 

  پيرو درج اطلاعيه شماره 32 شركت ، بدينوسيله به اطلاع كليه بازاريابان محترم مي رساند از آنجائيكه تأخير در تحويل كالا شائبه عدم نياز بازارياب به كالا را ايجاد مي كند و ممكن است نشان دهنده راهنمايي غلط و دادن استراتژي فروش به بازارياب مربوطه مي باشد لذا بدينوسيله ميز كار افرادي كه بيش از 15 روز از تاريخ صدور فاكتور آنان گذشته و هنوز اقدام به تحويل كالاي خود نكرده اند تا تعيين تكليف نهايي بسته خواهد شد .

بديهي است اين شركت نه تنها به هيچ عنوان از پيش انباشته سازي كالا و خريد اجباري حمايت نكرده بلكه برنامه ريزي گسترده نرم افزاري و سخت افزاري جهت پيشگيري و مبارزه با اين عمل غير قانوني را در دست اجرا دارد .