تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 677

اولین اجلاس سران همراه با تور علمی ، آموزشی و تفریحی برگزار شد

يكشنبه، 19 شهريور ماه 1396

  اولین اجلاس سران شامل اعضاءTOP 20 و هیئت مدیره شرکت شبکه بادران جمعه 17 شهریور ماه جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی های سه ماه آتی برگزار شد.
اعضاء T0P 20و شورای راهبردی به همراه اعضاء هیئت مدیره جمعه 17 شهریور ماه پس از حضور در دفتر مرکزی شرکت بادران با ون های اختصاصی شرکت به پارک بادران جهت بازدید رهسپار شدند. در ادامه به کارخانجات بادران واقع در شهرک صنعتی اشتهارد عزیمت کردند و از کارخانجات صنایع غذایی B.U.Tدیدن کردند.
مدعوین پس از حضور در کارخانجات صنایع غذایی ( کارخانه ای مجهز با بروزترین تجهیزات ) از قسمت های مختلف و آزمایشگاه کارخانه بازدید به عمل آوردند، در انتها از انبارهای بادران دیدن کردند.
سپس مدیر تولید و مدیر فنی کارخانه صنایع غذایی B.U.Tبرای حاضرین به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ادامه با ون های اختصاصی بادران به دهکده ورزشی چهار باغ واقع در کردان کرج حرکت کردند و پس از صرف ناهار و استراحت در مجموعه به ورزش های گروهی از قبیل فوتبال و والیبال پرداختند. پس از آن جلسات با حضور حداکثری اعضاء TOP 20، شورای راهبردی و اعضاء هیئت مدیره تشکیل شد و برنامه های آتی و چشم انداز سه ماه آینده بررسی شد و تصمیم گیری های لازم انجام شد.
بدین ترتیب نخستین اجلاس سران به کار خود خاتمه داد.