تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 563

سلسله برنامه های ترویجی فروش در شبکه بادران

سه شنبه، 20 تير ماه 1396

به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز می رساند با رونمایی از بیزینس پلن جدید بادران قابلیتهای جدیدی برای تشویق به خرده فروشی ایجاد شده است که این قابلیتها با اضافه شدن قسمت مشتریان ترجیحی به نرم افزار و سایت بادران در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت . در این راستا بر آن شدیم تا قبل از رونمایی رسمی قسمت مربوط به مشتریان ترجیحی یکی از چندین قابلیتی که در قسمت مشتریان ترجیحی به عنوان یکی از آفرهای زمانی خواهید دید در زیر توضیح دهیم و به صورت عملیاتی برای 24 ساعت اجرایی نماییم .
آفر مربوط به تغییر BV یا ارزش تجاری به میزان 12 درصد...
در این برنامه تشویقی با افزایش میزان BV ، عزیزانی که در این برنامه شرکت نمایند از خریدی که انجام می دهند 12درصد ارزش تجاری بالاتری دریافت می کنند و در نتیجه با توجه به اینکه پاداش ها بر اساس ارزش تجاری پرداخت میگردد میزان پاداش و پورسانتشان در پایان ماه به نسبت بیشتر خواهد شد.
به عبارتی برای اولین بار است که برنامه ویژه ای به جای پرداخت تخفیف به مصرف کننده ، فقط برای شبکه سازان و مدیران ، درآمد مستقیم بیشتری ایجاد می شود .