تلفن تماس: 021-45863
  امتیاز تجاری (BP) : 16
  کد کالا : 221632
  وضعیت : موجود
  پودر حنا آرترینا
  پودر حنا آرترینا
  پودر غیر خوراکی حنا آرترینا
  148,999 Rls
  امتیاز تجاری (BP) : 22
  کد کالا : 221642
  وضعیت : موجود
  پودر سدر آرترینا
  پودر سدر آرترینا
  پودر غیر خوراکی سدر آرترینا
  197,999 Rls
  امتیاز تجاری (BP) : 33
  کد کالا : 221652
  وضعیت : موجود
  پودر گیاهی آرترینا
  پودر گیاهی آرترینا
  پودر غیر خوراکی حنای بدون رنگ آرترینا
  299,000 Rls