تلفن تماس: 021-45863
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401422
  وضعیت : موجود
  20%
  سیر خشک پاپران
  سیر خشک پاپران
  سیر خشک 175 گرمی
  197,999Rls 182,159 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401432
  وضعیت : موجود
  20%
  پودر فلفل قرمز تند پاپران
  پودر فلفل قرمز تند پاپران
  پودر فلفل تند 150 گرمی
  197,999Rls 182,159 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401542
  وضعیت : موجود
  20%
  سبزی آش پاپران
  سبزی آش پاپران
  سبزی آش 110 گرمی
  197,998Rls 182,158 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 26
  کد کالا : 401522
  وضعیت : موجود
  20%
  کدو مسمایی خشک پاپران
  کدو مسمایی خشک پاپران
  کدو مسمایی خشک 72 گرمی
  219,999Rls 202,399 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401492
  وضعیت : موجود
  20%
  فلفل قلمی تند خشک پاپران
  فلفل قلمی تند خشک پاپران
  فلفل قلمی تند خشک 45 گرمی
  198,799Rls 182,895 Rls