تلفن تماس: 021-45863
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5103
  موجودی : 2397
  دارچین پت
  دارچین پت
  وزن به گرم :100
  45,500 Rls
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5115
  موجودی : 1214
  گرد لیمو پت
  گرد لیمو پت
  وزن به گرم :100
  32,501 Rls
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5113
  موجودی : 1312
  جوش شیرین پت
  جوش شیرین پت
  وزن به گرم :190
  28,500 Rls
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5116
  موجودی : 2077
  هل ساییده پت
  هل ساییده پت
  وزن به گرم :100
  89,700 Rls
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5106
  موجودی : 1082
  زنجبیل پت
  زنجبیل پت
  وزن به گرم :100
  57,000 Rls
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5108
  موجودی : 5248
  پودرنارگیل پت
  پودرنارگیل پت
  وزن به گرم :50
  55,000 Rls
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5114
  موجودی : 2648
  آویشن پت
  آویشن پت
  وزن به گرم :60
  73,500 Rls
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5117
  موجودی : 1166
  بیکینگ پودر پت
  بیکینگ پودر پت
  وزن به گرم :100
  45,200 Rls
  امتیاز : 0.69
  کد کالا : 5107
  موجودی : 5816
  گلپر پت
  گلپر پت
  وزن به گرم :60
  55,000 Rls