تلفن تماس: 021-45863
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401402
  وضعیت : موجود
  20%
  پودر سیر پاپران
  پودر سیر پاپران
  پودر سیر 175 گرمی
  197,999Rls 182,159 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401422
  وضعیت : موجود
  20%
  سیر خشک پاپران
  سیر خشک پاپران
  سیر خشک 175 گرمی
  197,999Rls 182,159 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401482
  وضعیت : موجود
  20%
  جعفری خشک پاپران
  جعفری خشک پاپران
  جعفری خشک 110 گرمی
  197,998Rls 182,158 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401502
  وضعیت : موجود
  20%
  گشنیز خشک پاپران
  گشنیز خشک پاپران
  گشنیز خشک 121 گرمی
  197,998Rls 182,158 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401532
  وضعیت : موجود
  20%
  سبزی پلویی پاپران
  سبزی پلویی پاپران
  سبزی پلویی 121 گرمی
  197,998Rls 182,158 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401552
  وضعیت : موجود
  20%
  سبزی قورمه پاپران
  سبزی قورمه پاپران
  سبزی قورمه 121 گرمی
  197,998Rls 182,158 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401562
  وضعیت : موجود
  20%
  سبزی کوکو پاپران
  سبزی کوکو پاپران
  سبزی کوکو 121 گرمی
  197,998Rls 182,158 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 36
  کد کالا : 401444
  وضعیت : موجود
  20%
  پودر پیاز پاپران
  پودر پیاز پاپران
  پودر پیاز 175 گرمی
  298,799Rls 274,895 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401412
  وضعیت : موجود
  20%
  شوید خشک پاپران
  شوید خشک پاپران
  شوید خشک 121 گرمی
  197,999Rls 182,159 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401432
  وضعیت : موجود
  20%
  پودر فلفل قرمز تند پاپران
  پودر فلفل قرمز تند پاپران
  پودر فلفل تند 150 گرمی
  197,999Rls 182,159 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401492
  وضعیت : موجود
  20%
  فلفل قلمی تند خشک پاپران
  فلفل قلمی تند خشک پاپران
  فلفل قلمی تند خشک 45 گرمی
  198,799Rls 182,895 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401452
  وضعیت : موجود
  20%
  نعنا خشک پاپران
  نعنا خشک پاپران
  نعنا خشک 110 گرمی
  198,799Rls 182,895 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 24
  کد کالا : 401542
  وضعیت : موجود
  20%
  سبزی آش پاپران
  سبزی آش پاپران
  سبزی آش 110 گرمی
  197,998Rls 182,158 Rls