تلفن تماس: 021-45863
  • 18%
  • 18%
  امتیاز تجاری (BP) : 26
  کد کالا : 401402
  وضعیت : موجود
  پودر سیر پاپران
  پودر سیر پاپران
  پودر سیر 175 گرمی
  188,099Rls 154,241 Rls

  11+1

  • 18%
  • 18%
  امتیاز تجاری (BP) : 26
  کد کالا : 401422
  وضعیت : موجود
  سیر خشک پاپران
  سیر خشک پاپران
  سیر خشک 175 گرمی
  188,099Rls 154,241 Rls

  11+1

  • 18%
  • 18%
  امتیاز تجاری (BP) : 26
  کد کالا : 401432
  وضعیت : موجود
  پودر فلفل قرمز تند پاپران
  پودر فلفل قرمز تند پاپران
  پودر فلفل تند 150 گرمی
  188,099Rls 154,241 Rls

  11+1

  • 18%
  • 18%
  امتیاز تجاری (BP) : 26
  کد کالا : 401412
  وضعیت : موجود
  شوید خشک پاپران
  شوید خشک پاپران
  شوید خشک 121 گرمی
  188,099Rls 154,241 Rls

  11+1

  • 18%
  • 18%
  امتیاز تجاری (BP) : 26
  کد کالا : 401442
  وضعیت : موجود
  پودر پیاز پاپران
  پودر پیاز پاپران
  پودر پیاز 175 گرمی
  188,860Rls 154,865 Rls

  11+1