::
پنجشنبه، 7 ارديبهشت ماه 1396
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

وزن به گرم :200 گرم
غلات صبحانه برپایه ذرت 6 تایی
غلات صبحانه برپایه برنج و ذرت 6 تایی
غلات صبحانه برپایه گندم ، ذرت و جو 6 تایی
غلات صبحانه برپایه گندم و ذرت 6 تایی
غلات صبحانه برپایه ذرت و گندم 6 تایی
غلات صبحانه برپایه ذرت 6 تایی
غلات صبحانه برپایه ذرت و گندم 6 تایی
غلات صبحانه برپایه ذرت 6 تایی
حاوی عصاره مالت و جوانه گندم ( 6 تایی )
وزن به گرم :40
وزن به گرم :40
وزن به گرم :250
وزن به گرم :100
غلات صبحانه برپایه گندم و ذرت 6 تایی