لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
::
پنجشنبه، 30 دي ماه 1395
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

دارای 12 عدد لیوان
دارای 12 عدد لیوان
دارای 12 عدد لیوان
کافی میکس 150 گرمی
دارای 12 عدد لیوان
قهوه لایت 100 گرمی
قهوه اسپرسو 80 گرمی
قهوه سبز 125 گرمی
کافی کاپ
وزن به گرم :70