تلفن تماس: 021-45863
  • 5%
  • 20%
  • product-1
کـد کالـا 40197

چای سیب لیوانی پاپران

دمنوش گیاهی سیب
  • موجودي کالا:606 عدد
  • امتیـاز تجاری (BP):20
  • ارزش تجاری (BV):55,300 ریال
  • قیمت مصرف کننده :157,999 ریال
  • قیمت توزیع کننده :
150,099 Rls 142,594Rls

توضیحات

دمنوش گیاهی سیب پاپران شامل 12 لیوان دمنوش گیاهی سیب می باشد

محصولات مشابـه