تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 3206

حضور جناب آقای رمضانپور در اینستاگرام گروه آموزشی کد

دوشنبه، 22 شهريور ماه 1400

گروه آموزشیkad شرکت شبکه بادران در نظر دارد برنامه‌ای بسیار جذاب و کاربردی با حضور یکی از سفیران شرکت برگزار نماید.
به گزارش پایگاه روابط عمومی شرکت شبکه بادران؛ این برنامه تحت عنوان چرا بادران، چرا بازاریابی شبکه‌ای با حضور جناب آقای شهاب رمضانپور روز چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 22 از طریق اینستاگرام گروه آموزشی کد baadraan.kadبرگزار می‌شود.
لذا علاقه‌مندان می‌توانند در ساعت یاد شده از صحبت‌های تخصصی و جذاب سفیر بادران استفاده لازم را ببرند.

حضور جناب آقای رمضانپور در اینستاگرام گروه آموزشی کد