تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 3201

برگزاری چهار کلاس آموزشی توسط گروه KAD

شنبه، 20 شهريور ماه 1400

واحد آموزشی گروه kadشرکت شبکه بادران به دلیل استقبال بازاریابان گرامی در نظر دارد، چهار کلاس آموزشی را در مجتمع آموزشی شرکت در ساعت 15 الی 17 با ظرفیت محدود برگزار نماید.
گفتنی است؛ این خبر بر روی میز کار بازاریابان گرامی قابل مشاهده می‌باشد. همچنین به دلیل رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی این کلاس‌ها با ظرفیت محدود برگزار می‌شود.

برگزاری چهار کلاس آموزشی توسط گروه KAD