تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 156

دریافت همزمان چهار لوح و تندیس

يكشنبه، 17 خرداد ماه 1394

دریافت همزمان دو لوح تقدیر و دو تندیس افتخار در چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال توسط سرکار خانم مهندس موسوی و جناب آقای دکتر قربانیان از دست معاون علمی فن آوری رئیس جمهور جناب آقای دکتر ستاری و معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای جناب آقای دکتر پرند را به کلیه مشاوران و همراهان همیشگی بادران تبریک عرض می نماییم.