تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1021

دریافت گواهینامه ایزو ACS آمریکا

چهارشنبه، 2 اسفند ماه 1396

در کمال افتخار به اطلاع فرشته های باد عزیز می رساند  : شرکت بادران موفق شد گواهینامه ایزو ACS آمریکا را که به سیستم‌های موفق مدیریتی تعلق می‌گیرد را دریافت نماید.
بدینوسیله این موفقیت را به شما تبریک می گوییم .

دریافت گواهینامه ایزو ACS آمریکا