تلفن تماس: 021-45863
کـد کالـا 511

کاتالوگ رومیزی معرفی فرصت بادران

از مجموعه ابزار های آموزشی

توضیحات

این کاتالوگ رومیزی شامل کلیه اطلاعات و آموزشهایی است که شما در جلسه معرفی فرصت بادران به آن نیازمندید

در واقع این کاتالوگ ابزاریست برای برگزاری جلسه معرفی فرصت بادران


محصولات مشابـه