تلفن تماس: 021-45863
کـد کالـا 498

کاتالوگ پک های تخصصی محصولات بادران

کاتالوگ کاغذی پک های تخصصی محصولات بادران

توضیحات

این کاتالوگ در 27 صفحه طراحی و چاپ شده است که در مجموع معرفی کننده 12 پک تخصصی محصولات بادران می باشد که در خصوص محصولات هرکدام از پک ها توضیحات اجمالی به انضمام تصاویر محصولات ارائه شده است . این کاتالوگ می تواند ابزار آموزشی و معرفی کننده توانمندی باشد و برای توزیع کنندگان و مصرف کنندگان جذابیت خواهد داشت .

محصولات مشابـه