تلفن تماس: 021-45863

منشور اخلاقی

 


 

منشور اخلاقی شبکه بادران

 

با ایمان به لطف خداوند متعال و با کار و تلاش برای کسب روزی حلال و در جهت به حرکت درآوردن   چرخ های اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال گام بر می داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم ، لذا اصول زیر به عنوان یک رسالت در شبکه بادران مورد نظر قرار گرفته و همه دست در دست هم متعهد به اجرای آن می باشیم و خود را مکلف می دانیم در جهت حفظ و آبادانی ایران عزیزمان حداکثر تلاش خود را در شبکه بادران بکار بریم .

 

1. رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات جاری بازاریابی شبکه ای کشور

2. پرهیز از هرگونه تخلف و فعالیتی که منجر به نقض قوانین حاکم بر بازاریابی شبکه ای گردد

3. باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود

4. رعایت نظم ، انضباط و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی

5. پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت

6. پایبندی به فرهنگ کار و تلاش برای آبادانی کشور

7. مشارکت و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن

8. التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه بازاریابی شبکه ای و تعصب به شبکه بادران

9. حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و افراد زیر مجموعه

10. حمایت کامل از افراد زیر مجموعه در راستای رسیدن آنها به اهداف گروهی

11. ایجاد توازن بین منافع فردی و گروهی و افراد زیر مجموعه با اولویت دهی به منافع گروه

12. رعایت احترام ، ادب و متانت نسبت به مشتریان ، همکاران و بویژه پیشکسوتان

13. احترام به سایر شرکت های بازاریابی شبکه ای دارای مجوز و عدم تخریب آنها

14. داشتن روحیه انتقاد پذیری و قبول انتقادات سازنده دیگران به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود شخصی و کاری 

15. تقویت روحیه کار جمعی و انجام فعالیت های گروهی و در اختیار قراردادن دانش ، تجربه و توانمندیهای خود به دیگران در جهت ارتقاء و توانمندی سازمان فروش

 

با آرزوی موفقیت برای شما مشاور عزیز

شورای راهبردی بادران