تلفن تماس: 021-45863

آنچه یک نتورکر باید بداند، تغییر چارچوب‌های ذهنی، بخش سوم با صدای احمد مهرداد

چهارشنبه، 23 خرداد ماه 1397