تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 411

تخفیف 10 درصدی فقط در شعبه جاست بی خیابان فرجام

شنبه، 28 اسفند ماه 1395

به اطلاع بازارایابان محترم میرساند ، به مناسبت افتتاح شعبه جاست بی ، شعبه فرجام تهران ، تمامی محصولات ارائه شده در این شعبه با 10 درصد تخفیف ارائه میشود. این تخفیف به مدت 48 ساعت و فقط مربوط به شعبه جاست بی فرجام تهران میباشد.