تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 3681

اطلاعیه مهم

سه شنبه، 27 ارديبهشت ماه 1401


احتراما به کلیه بازاریاب ها و نهادهای زیربط می رساند با توجه به تعلیق فعالیت شرکت شبکه بادران گستران ، کلیه شعب این شرکت در سراسر کشور تعطیل و غیرفعال می باشد لذا تا اطلاع ثانوی هرگونه فعالیت اعم از جلسات پرزنت، بازاریابی ، فروش همایش و .... در هر گونه شهر یا استانی با نام این شرکت غیر قانونی می باشد.