تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2613

شرکت شبکه بادران شاخص های انتخاب تاپ ۲۰ ،نخبگان و سفیران را اعلام کرد

چهارشنبه، 24 دي ماه 1399

  

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت شبکه بادران : از معیارهای اصلی انتخاب تاپ بیست های همایش بزرگ کیش را قرار داشتن در جمع پنجاه در آمد اول شرکت در چهار ماه آبان ،آذر ،دی و بهمن سالجاری اعلام داشت.
همچنین شرایط انتخاب بیست نفر برتر بر مبنای پلکان موفقیت شرکت در قالب نخبگان و سفیران برای آگاهی بازاریابان عزیز اعلام شد.
بر اساس این خبر واجدان شرایط حضور در جمع نخبگان بایستی از فروش مثبت ۴ میلیارد تومان در میانگین چهار ماه ( جمع ۴ ماه ۱۶ میلیارد تومان) برخوردار باشند و از ۷۵ میلیون تومان پورسانت میانگین چهار ماهه ( جمع ۴ ماه ۳۰۰ میلیون تومان ) را دارا باشند و احراز شرایط راهبر در ۲ ماه از چهارماه مورد اشاره از شرایط دیگر انتخاب نخبگان است و از نکات اساسی و برجسته دیگر برای قرار گرفتن در لیست نخبگان احراز صلاحیت بر اساس شاخص های شرکت شبکه بادران است.
همچنین از ویژگی ها و معیارهای انتخاب سفیران داشتن مثبت درآمد فروش ۷/۵ میلیارد تومان در میانگین ۴ ماه ( جمع چهارماه ۳۰ میلیارد تومان ) و ۱۲۵ میلیون تومان پورسانت در میانگین چهار ماه (جمع ۴ ماه ۵۰۰ میلیون تومان ) است .همچنین داشتن سمت راهبر ارشد در دو ماه از چهار ماه از شرایط انتخاب سفیران است.
بدیهی است سفیران نیز در صورت احراز و تایید شرایط از سوی شرکت شبکه بادران به این سمت و جایگاه نایل خواهند شد.