تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2505

برترین های شهریور و مهر ماه

يكشنبه، 25 آبان ماه 1399

 پیرو اطلاعیه 2478 در خصوص برنامه تشویقی سفر به جزیره زیبای کیش به اطلاع میرساند برترین های ماه های شهریور و مهر ماه به شرح فایل زیر میباشد. با پایان آبان ماه این لیست نیز بروز خواهد شد.

فایل برترین های شهریور و مهر ماه در پلن های مختلف : دریافت فایل