تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2478

تمدید برنامه تشویقی سفر به جزیره زیبای کیش (اطلاعیه شماره ۲۴۲۱)

دوشنبه، 21 مهر ماه 1399

 برنامه تشویقی سفر به جزیره زیبای کیش تا پایان آبانماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی شبکه بادران :در پی تاخیر در دریافت تائیدیه طرح درآمدزایی جدید بادران و نظر به درخواست های بی شمار بازاریابان عزیز این برنامه با لحاظ کردن مزایای جدید تمدید شد.
بر اساس طرح جدید جمع فروش ،پورسانت و رده بندی سه ماه شهریور،مهر و آبان ملاک ارزیابی توزیع کنندگان و فروشندگان عزیز قرار خواهد گرفت.
همچنین تعداد انتخاب شوندگان برتر مورد اشاره در اطلاعیه ۲۴۲۱از ۱۸۰نفر به ۲۲۰نفر افزایش می یابد که نصف دعوت شدگان متناسب با هریک از بندهای اطلاعیه ۲۴۲۱خواهد بود و مابقی یعنی پنجاه درصد دیگر از برترین ها و بدون قرعه کشی انتخاب خواهند شد.
گفتنی است به پاس تجلیل و قدردانی از توزیع کنندگان و فروشندگان برتر و همزمان با سالگرد تاسیس اولین بازاریابی شبکه ای ایران طرح تشویقی سفر به جزیره کیش در اطلاعیه شماره ۲۴۲۱در دوم شهریورماه سال ۱۳۹۹در سایت شرکت انتشار یافت.