تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2475

مصاحبه مدیر عامل ارجمند شرکت شبکه بادران با روزنامه دنیای اقتصاد

شنبه، 19 مهر ماه 1399

 به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه بادران:
سرکار خانم مهندس سیده شهره موسوی مدیر عامل محترم شرکت شبکه بادران در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد به تشریح و تبیین دیدگاه های خویش در خصوص بازاریابی شبکه ای پرداخت. مشروح این گفتگو را در لینک زیر و «روزنامه دنیای اقتصاد» امروز دنبال کنید .

لینک خبر:

مصاحبه مدیر عامل ارجمند شرکت شبکه بادران با روزنامه دنیای اقتصاد