تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2472

دانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی

يكشنبه، 13 مهر ماه 1399

در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید مرکز علمی و کاربردی دانشگاه بادران، مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی صبح امروز از ظرفیت ها ،امکانات و توانمندی های مرکز علمی و کاربردی دانشگاه بادران بازدید کردند.
گزارش روابط عمومی دانشگاه بادران حاکی است که در این بازدید که مدیران و کارشناسان حوزه های نظارت و ارزیابی ،گسترش و برنامه ریزی درسی و حراست دانشگاه جامع علمی و کاربردی حضور داشتند آقای دکتر فریدون قربانیان رئیس مرکز علمی و کاربردی دانشگاه بادران گزارش مبسوطی از نحوه فعالیت ،ظرفیت ها و توانایی های این دانشگاه در بخش های مختلف را ارائه کرد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
در این بازدیدها که خانم دکتر باقری مدیر آموزش و پژوهش و برخی از کارشناسان مرکز علمی و کاربردی دانشگاه بادران حضور داشتند آقای دکتر فریدون قربانیان به ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و تخصصی این دانشگاه اشاره کرد و گفت:همکاران ما در دانشگاه بادران تمامی تلاش و کوشش خویش را معطوف به ایجاد محیطی علمی با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مدرن برای رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان خواهند داشت.
به گزارش همکاران اعزامی ما :مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی از وجود مجموعه امکانات دانشگاه بادران ابراز رضایت مندی کردند.
گفتنی است که مدیران و کارشناسان ارشد دانشگاه جامع علمی و کاربردی از بخش های مختلف مرکز علمی و کاربردی دانشگاه بادران ،مجموعه ورزشی غدیر و پارک بادران بازدید کردند

دانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردیدانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردیدانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردیدانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردیدانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردیدانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردیدانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردیدانشگاه بادران میزبان مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی