تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2452

حضور بادران در خانواده بزرگ دانشگاه علمی کاربردی

سه شنبه، 25 شهريور ماه 1399

جناب آقای دکتر فریدون قربانیان، رییس دانشگاه علمی کاربردی بادران ضمن حضور در کارگاه  آشنایی با قوانین و مقررات به عنوان عضو جدید  خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی معرفی شدند.
به گزارش مرکز رسانه و اطلاع رسانی شبکه بادران؛ این کارگاه جهت آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی برای پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید برگزار شد که جناب آقای دکتر فریدون قربانیان نیز به عنوان رییس دانشگاه علمی کاربردی بادران در این جلسه حضور داشتند که در مرکز صنعتی کوشا دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران غرب برگزار شد. همچنین سرکار خانم مهندس سیده شهره موسوی، مدیر عامل محترم شرکت شبکه بادران گستران نیز به عنوان قائم مقام این دانشگاه معرفی شدند.
نکته قابل توجه اینکه پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید که در این کارگاه حضور داشتند که شامل هواپیمایی ناجا، بیمه رازی، شرکت گلستان، شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار و شرکت شبکه بادران گستران بودکه درحال اتمام مراحل قانونی و در آستانه ورود به خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی می باشند.
لازم به ذکر است که در پایان کارگاه آموزشی از امکانات و قابلیت‌های مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا بازدید به عمل آمد.