تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2383

/ اطلاعیه مهــــم/ فراخوان پذیـرش محصــــولات کارخانجـات تولیـــدی

شنبه، 4 مرداد ماه 1399

 در راستای حمایت از تولیدکنندگان گرامی محصولات باکیفیت ایرانی و پشتیبانی و همیاری با مصرفکنندگان و ایجاد رضایتمندی و حذف واسطهها،شرکت بادران از طریق فروشگاههای زنجیرهای جاست بی محصولات باکیفیت تمامی کارخانههای ایرانی را عرضه میدارد.
شرکت بادران از عموم تولیدکنندگان اینگونه کالاها خواسته است تا در صورت تمایل و برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه مستندات با شماره تلفن 45863 -021 داخلی 137 تماس حاصل نمایند
و یا از طریق حضوری به همراه نمونه کالاها و لیست قیمت پیشنهادی به آدرس تهران -حاشیه کیلومتر ۲۰بزرگراه فتح پلاک 617 نزد آقای کیانی مراجعه کنند.