تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2310

روز روابط عمومی گرامی باد

شنبه، 27 ارديبهشت ماه 1399

    امروز بعنوان روز روابط عمومی نامگذاری شده است .
همکارانی که در طول ایام و مناسبت های مختلف ،دلسوزانه ،بی هرگونه ادعا و بدون اینکه خودشان در قاب دوربین دیده شوند به انعکاس رویدادها و فعالیت ها می پردازند.
انسان های سختکوش و خدومی که تنها به عشق شما بادرانی های عزیز روز هایشان را سپری می کنند.
عشق ،شور و دوست داشتن دیگران در چشمانشان موج می زند آدمهایی ناب و خالص ،که نگاهشان ،قلمشان و دوربین هایشان روایت گر زندگی و نشاط است.
این روز را به تمامی کسانی که در عرصه روابط عمومی فعالیت می کنند و بویژه همکاران پر تلاش روابط عمومی شرکت شبکه بادران تبریک عرض می نماییم.

روز روابط عمومی گرامی باد